Kinh tế   Kinh tế

Hòa Thành: Công bố đồ án quy hoạch phân khu các phường 

Cập nhật ngày: 21/10/2021 - 19:23

BTNO - Chiều 19.10, Sở Xây dựng phối hợp UBND thị xã Hòa Thành tổ chức hội nghị công bố các Quyết định của UBND tỉnh về phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu các phường Hiệp Tân, Long Thành Bắc, Long Thành Trung.

Theo đồ án quy hoạch phân khu phường Hiệp Tân có tổng diện tích đất 651,71 ha.

Theo đồ án quy hoạch phân khu phường Hiệp Tân có tổng diện tích đất 651,71 ha; dự kiến quy mô dân số đến năm 2035 khoảng 27.000 người. Phạm vi ranh giới khu vực lập quy hoạch phân khu của phường phía bắc giáp phường 4, thành phố Tây Ninh; phía Nam giáp phường Long Thành Trung; phía Đông giáp phường Long Hoa; phía Tây giáp xã Thanh Điền, huyện Châu Thành.

Theo đồ án quy hoạch phân khu phường Long Thành Bắc có tổng diện tích đất khoảng 496,80 ha.

Phường Long Thành Bắc, quy mô quy hoạch phân khu diện tích đất khoảng 496,80 ha; dự kiến quy mô dân số đến năm 2035 khoảng 21.000 người. Phạm vi ranh giới khu vực lập quy hoạch phân khu của phường phía bắc giáp huyện Dương minh Châu; phía Nam giáp xã Trường Tây và phường Long Thành Trung; phía Đông giáp xã Trường Hòa; phía Tây giáp phường Long Hoa.

Theo đồ án quy hoạch phân khu phường Long Thành Trung có tổng diện tích đất khoảng 966,33 ha.

Phường Long Thành Trung, quy mô quy hoạch phân khu diện tích đất khoảng 966,33 ha; dự kiến quy mô dân số đến năm 2035 khoảng 26.000 người. Phạm vi ranh giới khu vực lập quy hoạch phân khu phường phía Bắc giáp phường Long Hoa và Hiệp Tân; phía Nam giáp xã Long Thành Nam; phía Đông giáp phường Long Thành Bắc và xã Trường Tây; phía Tây giáp xã Thanh Điền, huyện Châu Thành.

Quang cảnh hội nghị công bố.

Theo quy hoạch phân khu tổng thể chức năng sử dụng đất của các phường gồm: đất cải tạo chỉnh trang, kết hợp đất ở xây dựng mới, cơ quan hành chính, công trình phục vụ công cộng, giáo dục, y tế, thương mại dịch vụ tổng hợp, quốc phòng, an ninh, nông nghiệp, cây xanh, đầu mối hạ tầng kỹ thuật và đất đất tôn giáo.

Võ Liêm