BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hoà Thành: Đầu tư XDCB đạt thấp

Cập nhật ngày: 17/12/2011 - 01:07

(BTNO) - Trong năm 2011, tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Hoà Thành là 66,8 tỉ đồng để thực hiện 62 công trình. Trong đó vốn tỉnh đầu tư là 44,2 tỉ đồng thực hiện 24 công trình và vốn huyện đầu tư 16,6 tỉ đồng thực hiện 38 công trình.

Tuy nhiên đến nay giá trị khối lượng thực hiện các công trình từ nguồn vốn đầu tư của tỉnh chỉ đạt 28% trong đó gồm 1 công trình chuẩn bị đầu tư là đường Tôn Đức Thắng (đoạn từ đường Thượng Thâu Thanh đến Quốc lộ 22B), 8 công trình chuyển tiếp đã hoàn thành 7 công trình và 15 công trình xây dựng mới đang thi công. Hầu hết các công trình đang thi công này đều là công trình xây dựng trường học và trạm y tế xã.

Thi công tuyến đường Nguyễn Chí Thanh - đoạn từ ngã tư Trung tâm văn hóa thể thao huyện đến cổng văn hóa ấp Long Thời

Vốn huyện đầu tư có khá hơn nhưng cũng chỉ mới thực hiện được với tổng giá trị khối lượng 11,7 tỉ đồng đạt trên 70% kế hoạch, giá trị thanh toán trên 8,2 tỉ đồng đạt 49,7% trong đó có 5 công trình chuẩn bị đầu tư và 33 công trình đang thực hiện (17 công trình đã hoàn thành, 8 công trình đang thi công).

Ngoài ra, vốn sự nghiệp giao thông huyện còn đầu tư 4 công trình gồm ban sửa bờ kinh Sêvil (đoạn từ đường Nguyễn Thái Học đến Quốc lộ 22B); mở rộng lề đường An Dương Vương (đoạn từ cây xăng Tài Hưng đến cửa số 7 Toà Thánh) và đang thi công 2 công trình gồm mở rộng và xử lý thoát nước đường Nguyễn Chí Thanh (đoạn từ đường Nguyễn Văn Linh đến Phan Văn Đáng, vị trí cạnh hàng rào trụ sở Huyện uỷ và vị trí đối diện BVĐK huyện); dặm vá ổ gà năm 2011.

Trong năm, huyện cũng đã cắt giảm 6 công trình chưa đủ thủ tục triển khai, chưa thật sự cần thiết, cấp bách theo Nghị quyết 11 của Chính phủ với tổng số vốn trên 5,9 tỉ đồng chiếm 35,5% nguồn vốn xây dựng cơ bản của huyện.

Theo đánh giá của UBND huyện, do ảnh hưởng tình hình suy giảm kinh tế và lạm phát nên việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện hạn chế. Trong đó chủ yếu là do nguồn vốn bổ sung cho một số công trình mới triển khai còn chậm, nguồn vốn của tỉnh, huyện giải ngân chậm nên tiến độ thực hiện cũng vì thế mà chậm so với kế hoạch.

Ngoài ra, nhiều công trình phát sinh, phải cân đối lại nguồn vốn, lập hồ sơ theo quy trình nên mất nhiều thời gian. Hơn nữa giá cả nguyên vật liệu biến động theo hướng tăng thêm, một số công trình phải điều chỉnh giá và lập lại tổng mức vốn đầu tư nên việc triển khai thi công bị chậm so kế hoạch…

Nguyễn An