Kinh tế   Đời sống đô thị

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hoà Thành: Hướng đến một thành phố đa chức năng trong tương lai 

Cập nhật ngày: 13/11/2021 - 01:04

BTN - Hòa Thành phấn đấu đến năm 2023 cơ bản thực hiện hoàn thành Chương trình phát triển đô thị, nâng loại đô thị, công nhận đô thị loại III và trước năm 2025 cơ bản đạt 70% tiêu chuẩn đô thị loại II, đủ điều kiện thành lập thành phố.

Hòa Thành phấn đấu đến năm 2023 cơ bản thực hiện hoàn thành Chương trình phát triển đô thị, nâng loại đô thị, công nhận đô thị loại III và trước năm 2025 cơ bản đạt 70% tiêu chuẩn đô thị loại II, đủ điều kiện thành lập thành phố.

Bài, ảnh: Tấn Hưng

Thiết kế: Ngọc Trâm