Xã hội   Giáo dục

Hoà Thành: Khai mạc kỳ sát hạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục 

Cập nhật ngày: 31/10/2018 - 09:04

BTNO - Sáng 30.10, UBND huyện Hòa Thành tổ chức khai mạc kỳ sát hạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục, năm học 2018 - 2019.

Thí sinh làm thủ tục trước khi vào phòng thi.

Kỳ thi năm nay có 50 thí sinh dự tuyển với 33 chỉ tiêu giáo viên bậc mầm non.

Mỗi thí sinh phải thực hiện 2 phần thi, gồm thực hành soạn giáo án cấp học mầm non và phần thi phỏng vấn với nội dung liên quan vị trí việc làm, như kỹ năng sư phạm, kiến thức chuyên ngành…

Thí sinh trúng tuyển được xét tổng điểm 2 phần thi theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu tuyển dụng.

Đây là kỳ thi tuyển viên chức theo nguyên tắc cạnh tranh, nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức ngành Giáo dục huyện hiện nay.

Võ Liêm