BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hoà Thành: Khó khăn trong thực hiện phân cấp ngân sách giai đoạn 2007 - 2010

Cập nhật ngày: 23/10/2009 - 05:41

Ông Trần Ngọc Dư- Phó Chủ tịch UBND huyện Hoà Thành cho biết, qua gần 3 năm thực hiện Quyết định số 1155/2006/QĐ-UBND của UBND tỉnh Tây Ninh về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi thời kỳ 2007-2010 cho thấy việc phân cấp ngân sách hoàn toàn phù hợp với tình hình phát triển của địa phương, từ đó tạo thế chủ động, tích cực hơn cho ngân sách huyện Hoà Thành.

Từ khi phân cấp, huyện Hoà Thành và các xã chủ động hơn trong việc duy trì và khai thác nguồn thu, cân đối nhiệm vụ chi theo từng cấp ngân sách. Chính vì thế mà trong hai năm 2007, 2008 tình hình thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện khá ổn định, ngân sách cân đối và có kết dư, số thu hằng năm đều đạt và vượt kế hoạch, đảm bảo có tăng thu từ 5 đến 7% theo Nghị quyết của Đảng bộ huyện đề ra. Cụ thể năm 2007, tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện là 71,7 tỷ đồng- đạt 124,8% dự toán, tăng hơn cùng kỳ 28%, trong đó nguồn thu trên địa bàn các xã, thị trấn thực hiện được hơn 42,6 tỷ đồng- đạt 120,35% dự toán.

Năm 2008, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện là 95,2 tỷ đồng- đạt hơn 125% dự toán, tăng hơn cùng kỳ 32,7%, trong đó nguồn thu trên địa bàn các xã, thị trấn thực hiện được hơn 54,6 tỷ đồng- đạt 112,6% dự toán. Riêng về nhiệm vụ chi, trong những năm sau phân cấp, huyện Hoà Thành đã cân đối đảm bảo cho hoạt động bộ máy và hoạt động các lĩnh vực chủ yếu. Trong đó, riêng về quỹ lương, trong năm 2007, 2008 huyện cân đối phân bổ đảm bảo theo biên chế được giao với mức chi thường xuyên là 9 triệu đồng/biên chế/năm- trong đó có tính thêm kinh phí đặc thù cho một số cơ quan, đơn vị.

Năm 2009 hoạt động sản xuất- kinh doanh ở Hoà Thành gặp nhiều khó khăn làm ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách.

Tuy nhiên, theo đánh giá của UBND huyện Hoà Thành thì năm 2009 công tác thu và nhiệm vụ chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện gặp rất nhiều khó khăn. Dự toán thu ngân sách năm 2009 của huyện Hoà Thành là hơn 105 tỷ đồng. Tuy nhiên đến tháng 10, qua rà soát và khai thác tất cả các nguồn từ nay đến cuối năm huyện đánh giá tối đa cũng chỉ có thể thu được khoảng 94 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu là do ảnh hưởng tình hình suy thoái kinh tế chung, nhiều cơ sở sản xuất- kinh doanh gặp khó khăn, giảm doanh thu làm ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách Nhà nước. Đồng thời việc thực hiện các chính sách miễn, giảm, giãn thuế của Chính phủ nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế cũng khiến cho huyện giảm nguồn thu ngân sách. Nguồn thu có gặp khó khăn sẽ ảnh hưởng đến nhiệm vụ chi trong năm 2009. Năm 2009, trên cơ sở đảm bảo theo cơ cấu 65% quỹ lương và 35% chi thường xuyên, huyện đã tính toán, cân đối phân bổ đủ kinh phí cho các cơ quan, đơn vị theo biên chế được giao; đồng thời chi hoạt động thường xuyên đảm bảo với mức 12 triệu đồng/biên chế/năm.

Ngoài ra, về nhiệm vụ chi theo phân cấp ngân sách Nhà nước, UBND huyện Hoà Thành cũng gặp không ít khó khăn. Cụ thể như yêu cầu thực hiện nhiệm vụ quốc phòng của Ban CHQS huyện thì nhiều, nhưng kinh phí phân bổ đáp ứng không đủ. Một số công trình xây dựng cơ bản được phân cấp cho huyện nhưng thường kinh phí phân bổ đầu tư không đủ, như tuyến đường 797 từ Trung tâm thương mại Long Hoa đến ngã ba Giang Tân, do đó có những dự án xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện khó có thể triển khai thực hiện được. UBND huyện Hoà Thành kiến nghị trong phân cấp ngân sách Nhà nước giai đoạn sau, cấp thẩm quyền nên tăng định mức chi thường xuyên phù hợp với tình hình phát triển kinh tế- xã hội địa phương, trong đó có đề xuất điều chỉnh tăng cho lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và bố trí tăng vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

Sơn Trần