Hoà Thành: Lập xong đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới ở 3 xã điểm

Cập nhật ngày: 14/05/2012 - 04:38

(BTNO)- Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay 3 xã điểm ở huyện Hoà Thành (gồm Long Thành Trung, Long Thành Bắc và Trường Hoà) đã lập xong đồ án quy hoạch, tiến hành thẩm định và được đơn vị tư vấn chỉnh sửa gửi Sở Xây dựng cho ý kiến. 4 xã còn lại đang khẩn trương lập quy hoạch và hoàn chỉnh vào đầu tháng 6 tới.

Theo Ban chỉ đạo huyện cho biết, do việc hướng dẫn về thủ tục lập quy hoạch chưa có sự thống nhất dẫn đến cấp xã còn lúng túng trong thực hiện, một số đơn vị tư vấn năng lực còn yếu và chưa đáp ứng yêu cầu nên tiến độ thực hiện còn chậm.

Ông Nguyễn Văn Nhiếm- PCT UB.MTTQ tỉnh Tây Ninh, thành viên Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh cùng các sở, ngành kiểm tra, giám sát tiến độ triển khai thực hiện nông thôn mới ở huyện Hoà Thành

Tuy vậy, hiện các đơn vị của huyện cũng đã hỗ trợ các xã hoàn chỉnh đề án xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2015. Theo đó, xã Long Thành Trung có 9 dự án công trình giao thông với tổng chiều dài trên 10,2km, kinh phí thực hiện trên 18,6 tỷ đồng và 10 tuyến kênh thuỷ lợi, tổng chiều dài 10,2km, kinh phí trên 8,1 tỷ đồng. Xã Long Thành Bắc có 11 công trình giao thông, tổng chiều dài 4,4km, kinh phí trên 7,5 tỷ đồng. Các đơn vị tư vấn đang tiến hành lập dự án thuỷ lợi ở xã Long Thành Bắc và dự án giao thông, thuỷ lợi ở xã Trường Hoà để trình phê duyệt trong tháng 5.2012.

Song song đó, để thực hiện theo 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, năm 2011, huyện Hoà Thành cũng đã đầu tư nguồn vốn trên 34,3 tỷ đồng để xây dựng 41 công trình gồm 28 công trình trường học, 5 công trình giao thông, 4 công trình y tế, 4 công trình trụ sở Xã đội. Năm 2012, tiếp tục triển khai thực hiện 28 công trình gồm xây mới 10 công trình và 18 công trình chuyển tiếp với tổng kinh phí trên 47,1 tỷ đồng, đã thực hiện được trên 25% khối lượng công việc.

Ngoài ra, còn đầu tư cho các dự án phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập người dân, nhân rộng các mô hình làm kinh tế có hiệu quả trên địa bàn như vùng rau an toàn ở xã Long Thành Bắc; mô hình liên kết 4 nhà thâm canh lúa (Vietgap); nhân giống lúa chất lượng cao; phát triển vùng cây ăn trái; nuôi vịt an toàn sinh học… và mở 5 lớp đào tạo nghề cho 168 lao động nông thôn. Mục tiêu của huyện là phấn đấu đến cuối năm mỗi xã đạt thêm từ 2 - 3 tiêu chí, riêng 3 xã điểm phải đạt từ 5 - 6 tiêu chí.

Nguyễn An