BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hòa Thành: Năm 2011, tình hình sản xuất nông nghiệp đạt kết quả tốt

Cập nhật ngày: 11/12/2011 - 11:33

(BTNO)- Theo Phòng NN&PTNT huyện Hoà Thành, trong năm 2011 thời tiết tương đối thuận lợi cho cây trồng sinh trưởng phát triển, vụ Đông Xuân đã gieo trồng được 2.175 ha đạt 100,78% kế hoạch (KH) vụ, vụ Hè thu 1.953 ha đạt 100,56% KH vụ, vụ Mùa 1.677 ha đạt 100,62% KH vụ. Trong năm 2011 đã có 52,5 ha lúa nhiễm rầy nâu, Ban Chỉ đạo (BCĐ) huyện phối hợp với BCĐ các xã vận động bà con nông dân tự phun thuốc trị rầy tránh thiệt hại đến năng suất, chất lượng cây lúa. Tình hình sâu bệnh hại cây trồng giảm so cùng kỳ.

Tình hình dịch bệnh trên gia súc, gia cầm được kiểm soát chặt chẽ, đặc biệt bệnh cúm gia cầm, lở mồm long móng trên gia súc và bệnh heo tai xanh không xảy ra trên địa bàn huyện.

Về hoạt động của các HTX nhìn chung đạt hiệu quả, nhưng vẫn còn một vài HTX hoạt động cầm chừng. Thực hiện mô hình “Liên kết bốn nhà” trong sản xuất lúa 2 vụ Đông xuân và Hè thu tại Long Thành Nam (Hòa Thành) có 2 tổ với 87 hộ tham gia, đạt diện tích 109,6 ha. Hiện nay đã thu hoạch xong vụ Đông xuân, Hè thu. Theo đánh giá bước đầu thực hiện, mô hình này đạt hiệu quả kinh tế tương đối cao, giảm chi phí sản xuất được 726.000 đồng/ha, tăng hiệu quả kinh tế được 3.476.000 đồng/ha.

Về kế hoạch sản xuất năm 2012, huyện sẽ tiếp tục thực hiện mô hình “Liên kết bốn nhà” trong vụ Đông xuân và Hè thu trên diện tích 134 ha; thực hiện kiểm tra giám sát chặt chẽ tình hình phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, nhất là dịch rầy nâu, bệnh vàng lùn xoắn lá trên cây lúa; tăng cường công tác phòng chống dịch cúm gia cầm, heo tai xanh, bệnh lở mồm long móng trên gia súc trong địa bàn huyện; phối hợp trạm thú y, UBND các xã triển khai công tác tiêm phòng gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện; tiếp tục củng cố hoạt động của các tổ chức kinh tế hợp tác trên địa bàn, hướng dẫn các HTX đến kỳ đại hội nhiệm kỳ mới theo quy định của luật HTX.

Ngoài ra, huyện cũng sẽ phối hợp liên minh HTX tỉnh và UBND các xã tiến hành rà soát, kiểm tra, giải thể các HTX ngưng hoạt động và sản xuất kinh doanh kém hiệu quả; thực hiện xây dựng xong quy hoạch và đồ án xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020 tại 7 xã trên địa bàn huyện; tham mưu BCĐ huyện hướng dẫn các xã điểm (Long Thành Trung, Trường Hoà, Long Thành Bắc) lập và phê duyệt các dự án xây dựng nông thôn mới; phối hợp các đoàn thể, phòng ban có liên quan thực hiện chương trình “Tam nông” (Nông nghiệp, Nông dân và Nông thôn) theo Nghị quyết Trung ương 7 khoá 10; tiếp tục triển khai dự án Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo, phối hợp với Chi cục PTNT tỉnh theo dõi các dự án hỗ trợ vốn cho hộ nghèo trong huyện…

TRINH DƯƠNG