Hoà Thành: Năm 2014 kinh tế tăng trưởng khá

Cập nhật ngày: 03/12/2014 - 12:00

Năm nay, thời tiết thuận lợi nên bà con nông dân trong huyện xuống giống được trên 5.695 ha - tăng 0,86% so cùng kỳ. Huyện cũng đã vận động bà con áp dụng mô hình liên kết 4 nhà thâm canh lúa theo hướng VietGAP và cánh đồng mẫu lớn ở xã Long Thành Nam được 336,5 ha; đồng thời hướng dẫn nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tăng lợi nhuận.

Thương mại - dịch vụ ở Hoà Thành tiếp tục phát triển.

Trong năm, ngành công nghiệp và TTCN trên địa bàn huyện phát triển tương đối ổn định, nhất là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, qua đó thu hút được nhiều lao động địa phương. Riêng TTCN, giá trị sản xuất nằm 2014 trên 16,5% so cùng kỳ; hiện huyện đã hình thành một số làng nghề truyền thống; tổ kinh tế hợp tác và hợp tác xã đi vào hoạt động ổn định, tạo việc làm cho lao động nông thôn.

Lĩnh vực thương mại dịch vụ tuy gặp khó khăn nhưng cũng có bước phát triển. Tổng giá trị dịch vụ và tiêu dùng xã hội trên địa bàn huyện trong năm 2014 tăng 19% so cùng kỳ. Trên địa bàn huyện, trong năm thành lập thêm 101 doanh nghiệp và cấp mới chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 458 hộ kinh doanh cá thể. Luỹ kế đến nay, toàn huyện có 668 doanh nghiệp đang hoạt động và 2.625 hộ kinh doanh cá thể- tăng 95 doanh nghiệp so cùng kỳ, qua đó đã đóng góp phần đáng kể vào ngân sách huyện.

Trong định hướng phát triển năm 2015, UBND huyện Hoà Thành tiếp tục thực hiện 3 chương trình đột phá, trọng tâm. Đồng thời tập trung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; đầu tư, nâng cấp thị trấn Hoà Thành lên đô thị loại IV; tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng thương mại - dịch vụ, công nghiệp - xây dựng và nông nghiệp.

Nguyễn An