Hoà Thành: Ra mắt mô hình Tổ Hợp tác may mặc xã Long Thành Bắc

Cập nhật ngày: 01/08/2014 - 06:47

Đây là mô hình mới được nâng cấp lên từ tổ Liên kết sản xuất may mặc của xã thành lập từ năm 2013, nhằm nâng cao tính hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho phụ nữ địa phương phát triển kinh tế gia đình.

Các chị trong tổ hợp tác tham quan Cơ sở sản xuất kinh doanh ngành nghề may mặc của chị Nguyễn Thị Thu Trang ở ấp Long Tân, xã Long Thành Bắc.

Tổ có 24 thành viên, do chị Nguyễn Thị Hiền (ngụ ấp Long Thời) làm tổ trưởng. Trước đây, tổ liên kết sản xuất may mặc nhằm tập hợp phụ nữ địa phương, tạo điều kiện để chị em phát triển ngành nghề may mặc, ổn định sản xuất. Qua thời gian hoạt động, hầu hết chị em trong tổ đã có sự liên kết với nhau phát triển ngành nghề, tăng sức cạnh tranh trên thị trường, tạo thêm việc làm cho chị em phụ nữ địa phương, thu hút chị em vào hội.

Chị Nguyễn Thị Thu Trang (sinh năm 1974, ngụ ấp Long Tân) cho biết, chị làm nghề may mặc đã trên 20 năm, nhưng mới ra kinh doanh ngành nghề may mặc này được khoảng hơn một năm nay, trung bình mỗi tháng thu nhập trên 5 triệu đồng và giải quyết việc làm cho 2 nữ lao động, với thu nhập bình quân 2,5 triệu đồng/tháng. Qua vận động của chị em, thấy lợi ích của việc vô tổ hợp tác nên chị tình nguyện tham gia.

Tại buổi ra mắt, Hội cũng thông đã qua quy chế hoạt động của tổ và hợp đồng hợp tác, trong đó nêu rõ tên, biểu tượng, địa chỉ giao dịch, mục đích, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác, quyền và nghĩa vụ của tổ viên…

Việc ra mắt tổ hợp tác giúp chị em có nơi chia sẻ thông tin, kinh nghiệm trong nghề may, kịp thời bổ sung những mẫu mã mới, hợp thời trang, có chất lượng, thu hút khách hàng trong và ngoài tỉnh, tránh tình trạng ép giá và phá giá trên thị trường…

Nguyễn An


Liên kết hữu ích