Hoà Thành: Sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ đều tăng

Cập nhật ngày: 03/07/2014 - 07:46

Trong đó, diện tích gieo trồng 2 vụ Đông xuân và Hè thu được 4.170 ha, đạt 72,51% kế hoạch, tăng 2,59%. Hầu hết các loại cây trồng đều phát triển tốt, sâu bệnh được phòng trừ kịp thời; có trên 336 ha lúa sản xuất theo mô hình liên kết 4 nhà tại xã Long Thành Nam, ước đạt năng suất trung bình trên 5 tấn/ha, góp phần nâng giá trị sản xuất nông nghiệp đạt trên 191 tỷ đồng, tăng 5,36% so cùng kỳ.

Sản xuất giống lúa mới ở xã Long Thành Trung.

Công nghiệp, tiểu thủ công ngiệp phát triển ổn định, tổng giá trị sản xuất trên 451 tỷ đồng, tăng 19,81%, trong đó tiểu thủ công nghiệp do huyện quản lý đạt được trên 151 tỷ đồng, tăng 13,78%. Về dịch vụ, tổng doanh số hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng xã hội được trên 3.861 tỷ đồng, tăng 6,22%, đã cấp 285 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh gồm cấp mới và cấp lại; thành lập mới 55 doanh nghiệp, nâng tổng số lên 622 doanh nghiệp đang hoạt động và 2.597 hộ kinh doanh cá thể.

Theo đánh giá của UBND huyện, trong những tháng cuối năm, tình hình phát triển kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, do đó huyện tập trung đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, hỗ trợ cho các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn; củng cố nâng cao chất lượng hoạt động các tổ chức kinh tế hợp tác; tăng cường phòng chống dịch bệnh; ứng dụng công nghệ sinh học vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi hợp lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất nông nghiệp; tiếp tục thực hiện các chương trình, dự án phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, kêu gọi đầu tư vào cụm công nghiệp Bến Kéo, Trường Hoà để giải quyết việc làm và thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển…

Nguyễn An


Liên kết hữu ích