BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hoà Thành: Sản xuất nông nghiệp tăng trên 5%

Cập nhật ngày: 08/12/2013 - 12:52

Năm 2013, tổng giá trị sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện đạt 251,4 tỷ đồng, tăng 5,36% so cùng kỳ.

(BTNO)- Huyện Hoà Thành có diện tích đất tự nhiên 8.311 ha, trong đó đất nông nghiệp 5.577 ha, chiếm trên 67%. Trong năm 2013, tổng giá trị sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện đạt 251,4 tỷ đồng, tăng 5,36% so cùng kỳ.

Đến nay, nông dân đã gieo trồng 5.647 ha, đạt 99,7% kế hoạch. Do diện tích đất nông nghiệp ở huyện Hoà Thành ít nên để tận dụng đất sản xuất, tăng vòng quay của đất, bà con phải đầu tư thâm canh tăng vụ, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, trong đó tập trung sử dụng giống mới, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi và thay đổi phương thức canh tác phù hợp.

Mô hình trồng rau an toàn ở xã Long Thành Bắc. Ảnh minh hoạ

Nhiều cây con giống được người dân áp dụng vào sản xuất đạt năng suất chất lượng cao, có sức cạnh tranh trên thị trường, như mô hình liên kết 4 nhà thâm canh lúa theo hướng VietGAP tại xã Long Thành Nam và Long Thành Trung với diện tích 296,8 ha, mô hình trồng nhãn, trồng thanh long ruột đỏ theo GAP… đã đem lại thu nhập khá cho người nông dân.

Chăn nuôi gia súc gia cầm phát triển ổn định, dịch bệnh không xảy ra, nuôi trồng thuỷ sản tập trung theo hướng quảng canh với một số giống thương phẩm như cá chép, cá rô, ca tra, diêu hồng… góp phần tăng tỷ trọng chăn nuôi trên 17% giá trị sản xuất nông nghiệp.

Năm 2014, huyện Hoà Thành tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ nông nghiệp, nông thôn và nông dân; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động kinh tế hợp tác, kinh tế trang trại và kinh tế hộ gia đình.

Tăng cường phòng chống dịch bệnh, ứng dụng công nghệ sinh học vào sản xuất và đầy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi… phấn đấu tăng tỷ trọng nông nghiệp đạt 6,98%.

Nguyễn An