BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hoà Thành: Số người tham gia hiến máu tình nguyện ngày càng tăng

Cập nhật ngày: 22/02/2011 - 10:28

(BTNO)- Theo Ban chỉ đạo cuộc vận động hiến máu tình nguyện huyện Hòa Thành, trong năm 2010, huyện đã tổ chức 3 đợt hiến máu tình nguyện trên địa bàn và tham gia chương trình “giọt máu nghĩa tình” do tỉnh tổ chức. Kết quả, đã vận động được trên 1.000 cán bộ hội viên và nhân dân tham gia hiến máu, thu được 956 đơn vị máu (ĐVM), tương đương với gần 335 lít máu, đạt 167,8%, vượt 362 ĐVM so chỉ tiêu trên giao. Trong đó có 1 ĐVM thuộc loại nhóm máu hiếm.

Cán bộ công chức và lực lượng ĐVTN của huyện đăng ký tình nguyện hiến máu

Do nhận thức được tầm quan trọng và ý nghĩa của việc hiến máu tình nguyện nên số cán bộ công chức và người dân tham gia hiến máu tình nguyện khá đông. Năm 2010 có 10 cơ quan, đơn vị của huyện vận động đạt từ 150% đến trên 200%, cá biệt Trung tâm y tế huyện đã vận động đạt 400%. Riêng 8/8 xã thị trấn đều vận động vược chỉ tiêu, trong đó thị trấn Hoà Thành vận động vượt 72 ĐVM, xã Long Thành Nam vận động vượt 33 ĐVM.

Trong những tháng đầu năm 2011 vừa qua, huyện Hoà Thành đã vận động được 288 ĐVM. Để mọi người hiểu rõ hơn tầm quan trọng và sự cần thiết của việc hiến máu nhân đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia hiến máu, Ban chỉ đạo huyện đã yêu cầu chính quyền địa phương cũng như các ngành, các cấp huyện cần mở rộng công tác tuyên truyền, đồng thời tôn vinh, khen thưởng kịp thời số người đã nhiều lần tham gia hiến máu và có thành tích trong công tác vận động hiến máu tình nguyện.

Nguyễn An