BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hòa Thành: Tập huấn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 

Cập nhật ngày: 28/09/2022 - 18:49

BTNO - Thị xã Hòa Thành vừa tổ chức tập huấn công tác điều tra, rà sát hộ nghèo, cận nghèo năm 2022.

Quang cảnh lớp tập huấn.

Dự hội nghị có gần 120 đại biểu là thành viên Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và cộng tác viên xã hội trên địa bàn Thị xã.

Nội dung tập huấn gồm: quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình hằng năm và hướng dẫn cách thu thập, lưu trữ, tổng hợp biến động thông tin thị trường lao động cho các điều tra viên trên ứng dụng hệ thống phần mềm điện thoại thông minh, …

Ngoài ra, các đại biểu dành thời gian trao đổi những nội dung mới của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn đa chiều giai đoạn 2021 - 2025.

Sau buổi tập huấn, các cán bộ, điều tra viên cơ sở sẽ thực hiện quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; làm cơ sở để các cấp, các ngành thực hiện tốt chính an sinh xã hội và đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo hằng năm; đồng thời xây dựng chương trình, chính sách phát triển kinh tế - xã hội phù hợp.

Võ Liêm