6 tháng đầu năm 2020:

Hòa Thành thu ngân sách gần 150 tỷ đồng 

Cập nhật ngày: 11/07/2020 - 11:01

BTNO - Sáng 9.7, UBND thị xã Hòa Thành sơ tổng kết công tác thu ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

6 tháng đầu năm 2020, Hòa Thành thu ngân sách nhà nước gần 150 tỉ đồng, đạt gần 40% dự toán tỉnh giao, so với cùng kỳ giảm 1,22%.

Đối với số thu ngân sách nhà nước của cấp xã, phường gần 17 tỉ đồng, đạt gần 46,5% dự toán, trong đó có 1 đơn vị thu đạt và vượt mức bình quân chung và 7 xã, phường đạt thấp so với bình quân dự toán.    

Toàn cảnh buổi làm việc.

Theo đánh giá của Ban chỉ đạo thu ngân sách thị xã, số thu 6 tháng đầu năm 2020 đạt khá, nhưng thấp hơn so với cùng kỳ năm 2019. Nguyên nhân chủ yếu do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên hoạt động sản xuất kinh doanh của người nộp thuế bị ảnh hưởng rất lớn, một số lĩnh vực phải ngưng, nghỉ kinh doanh theo chỉ đạo của Chính phủ.

Bên cạnh đó, việc tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 41/NĐ-CP của Chính phủ về gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thuộc các nhóm ngành, lĩnh vực chịu tác động nặng của dịch bệnh Covid-19, các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ đã làm sụt giảm số thu ngân sách 6 tháng so với cùng kỳ.

Ngoài ra, tổng nợ đọng thuế tính đến hết 31.5.2020 là gần 43 tỷ đồng, chiếm gần 7,2%, trong đó nợ có khả năng thu trên 27 tỉ đồng.

Võ Liêm