BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hoà Thành thực hiện tiết kiệm điện hiệu quả

Cập nhật ngày: 28/04/2014 - 05:50

Năm 2013, Điện lực Hoà Thành phối hợp Phòng Kinh tế hạ tầng huyện tham mưu UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo thực hành tiết kiệm điện; ký cam kết với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, các doanh nghiệp và UBND các xã, thị trấn thực hiện sử dụng tiết kiệm điện, trong đó chọn 3 ấp, khu phố làm điểm.

Hằng tháng, Điện lực Hoà Thành cùng ngành chức năng giám sát việc sử dụng điện của các hệ thống điện chiếu sáng công cộng, các đơn vị sự nghiệp công lập và sản lượng tiêu thụ điện của các cơ quan, đơn vị hành chính;

Vận động khách hàng đăng ký tham gia sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả, trong đó đã thỏa thuận với 44 khách hàng có sản lượng điện tiêu thụ trên 10 ngàn KWh/tháng ký kết phụ lục hợp đồng về đăng ký công suất, biểu đồ phụ tải, thỏa thuận tiết kiệm điện khi thiếu nguồn đáp ứng...

Sử dụng những sản phẩm tiết kiệm điện là xu hướng của nhiều người tiêu dùng hiện nay. Ảnh minh hoạ.

Ngoài ra, còn quảng bá việc sử dụng bình nước nóng năng lượng mặt trời cho 81 khách hàng lắp đặt sử dụng, được ngành điện hỗ trợ 1 triệu đồng/khách hàng.

Kết quả, năm 2013, toàn huyện Hòa Thành tiết kiệm được 2.389.798 KWh, đạt 144,12% kế hoạch, trong đó 3 ấp, khu phố điểm thực hiện tiết kiệm được 506.000 KWh.

Theo kế hoạch, năm 2014, huyện Hòa Thành sẽ tiếp tục phấn đấu sử dụng tiết kiệm điện đạt từ 5-10% sản lượng điện trong sản xuất tiêu dùng.

Nguyễn An