BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hoà Thành: Tổ chức vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng trại

Cập nhật ngày: 22/09/2014 - 06:04

Phun thuốc sát trùng khu vực chăn nuôi.

Theo đó, các xã/thị trấn thành lập các đội phun thuốc sát trùng cho từng ấp, khu phố, khu vực chăn nuôi hộ gia đình, chợ buôn bán, nơi tập kết, thu gom gia cầm công cộng, đường công cộng; đồng thời vận động người chăn nuôi phát quang cây cỏ xung quanh, quét dọn vệ sinh sạch sẽ khu vực nuôi nhốt gia súc, gia cầm, thu gom chất thải; định kỳ phun thuốc sát trùng toàn bộ khu vực chăn nuôi và vùng phụ cận mỗi tuần 1 lần.

Các trại chăn nuôi, cơ sở ấp trứng, cơ sở giết mổ gia súc gia cầm tập trung tổ chức tổng vệ sinh tiêu độc khử trùng toàn bộ chuồng trại, khu vực chăn nuôi, ấp trứng, nơi giết mổ và vùng phụ cận mỗi tuần 1 lần; phát quang bụi rậm xung quanh chuồng trại, nhà xưởng; khơi thông cống rãnh; vệ sinh phương tiện vận chuyển gia súc gia cầm trước khi ra vào trại; bố trí hố sát trùng có chứa vôi bột tại khu vực ấp nở trứng…

Đối với chợ buôn bán gia cầm sống khu vực nông thôn, quầy bán thịt gia súc, gia cầm phải được vệ sinh sạch sẽ và phun thuốc sát trùng sau cuối mỗi buổi chợ; xử lý chất thải rắn trong chợ bằng phương pháp chôn hoặc đốt.

Trạm Thú y huyện cung cấp loại hóa chất sát trùng Benkocid, đồng thời hướng dẫn cách pha, phun thuốc và cấp đồ bảo hộ phục vụ công tác tiêu độc, khử trùng cho các xã/thị trấn.

Nguyễn An