BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hoà Thành: Trên 97% hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa

Cập nhật ngày: 26/12/2014 - 12:00

Kết quả công bố tại hội nghị cho thấy, số gia đình được công nhận gia đình văn hóa trên địa bàn huyện chiếm tỷ lệ 97,61%.

Năm 2014, cuộc vận động này đã được huyện Hòa Thành triển khai sâu rộng trong khu dân cư và ngày càng đi vào thực chất hơn. Lấy tâm điểm là gia đình để vận động mọi người đăng ký thực hiện, hướng đến một gia đình văn hóa toàn diện tiêu biểu, trong đó tập trung chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người dân.

Cụ thể, trong năm, MTTQ huyện cùng các tổ chức thành viên phối hợp với ngân hàng giải quyết vốn vay cho 1.888 lượt hộ với tổng số tiền trên 32 tỷ đồng để phát triển kinh tế gia đình, giải quyết việc làm, hỗ trợ học sinh sinh viên học tập; tổ chức khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho trên 80 ngàn lượt người, trị giá trên 1,8 tỷ đồng; vận động các tổ chức, cá nhân trao tặng quà, học bổng, phương tiện, dụng cụ học tập cho học sinh nghèo với tổng số tiền trên 2 tỷ đồng; vận động quỹ Vì người nghèo được trên 2,3 tỷ đồng, xây tặng 45 căn nhà đại đoàn kết.

Ngoài ra, huyện còn vận động nhân dân trong huyện tham gia giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, tang, lễ hội, bài trừ mê tín dị đoan và thực hiện tốt quy ước khu dân cư.

Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào.

Đặc biệt, trong phong trào xây dựng nông thôn mới, huyện đã vận động mọi người tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, đăng ký thu gom rác thải, đóng góp nâng cấp, sửa chữa đường GTNT, phát quang khai thông cống rãnh, đặt cống thoát nước… nhằm tạo cảnh quan môi trường, đường làng ngõ xóm thông thoáng. Đến nay, toàn huyện có 39/39 ấp, khu phố giữ vững danh hiệu văn hóa; 7/7 xã được công nhận xã văn hóa nông thôn mới và thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị…

Dịp này, UBND huyện Hoà Thành đã khen thưởng cho 3 xã Hiệp Tân, Long Thành Bắc và Trường Hòa đã đạt thứ hạng cao trong phong trào thi đua;  khen thưởng 19 tập thể, 27 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2014

Nguyễn An