Hoà Thành: Trên 98% người dân hài lòng với kết quả xây dựng nông thôn mới của địa phương 

Cập nhật ngày: 21/05/2020 - 18:47

BTNO - Vừa qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Hòa Thành phối hợp với Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu Quốc gia thị xã tổ chức triển khai lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với việc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới của thị xã.

Theo Hướng dẫn số 122/2019 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về lấy ý kiến sự hài lòng của người dân trong xây dựng nông thôn mới, việc lấy ý kiến phải được thực hiện trên 60% đại diện số hộ gia đình ở các khu dân cư tham gia và chỉ được công nhận khi trên 90% số người được hỏi trả lời hài lòng trở lên (câu hỏi thứ 11 của phiếu hỏi). 10/10 câu hỏi còn lại có hơn 80% số người được hỏi trả lời hài lòng.

Lấy ý kiến người dân tại phường Long Hoa.

Năm 2019, thị xã Hòa Thành hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, theo quy định phải tổ chức lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân nhằm có thêm cơ sở đánh giá một cách thực chất, khách quan về kết quả, ý nghĩa, tác động xã hội và căn cứ để đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận đạt chuẩn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Ông Nguyễn Hữu Thọ- Chủ tịch UB.MTTQVN thị xã Hòa Thành cho biết: “Việc lấy ý kiến về sự hài lòng của nhân dân để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đề xuất của nhân dân và phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Về cách thức lấy ý kiến, UBND xã, phường sẽ thống nhất số lượng hộ dân cần lấy ý kiến; phân công, giao nhiệm vụ cho các tổ chức chính trị - xã hội tiến hành tổ chức họp dân phát phiếu lấy ý kiến, MTTQ chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát, hướng dẫn cũng như xử lý những vướng mắc trong quá trình triển khai ở xã, phường.

Tuy nhiên, do diễn biến của dịch Covid-19, nên Ban Thường trực UB.MTTQVN thị xã và các xã, phường, thị trấn phối hợp Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu Quốc gia cùng cấp thống nhất số lượng, chọn cách thức phân bổ phiếu cho các khu dân cư để đến từng hộ dân phát và hướng dẫn cách thức cho ý kiến, thu hồi phiếu. Sau khi lấy ý kiến, tổng hợp gửi về Ban thường trực UB.MTTQVN thị xã, đồng thời tiếp thu ý kiến, kiến nghị và giải trình những ý kiến thắc mắc của người dân…

Thị xã Hòa Thành đã phát 34.500 phiếu trực tiếp cho đại diện các hộ dân, số phiếu thu về hợp lệ là 21.771 hộ (chiếm tỷ lệ 63,04%). Trong đó, tỷ lệ hài lòng từ câu số 1 đến câu 10 đạt 95,64%, câu số 11 về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới của địa phương đạt 98,66%.

Với kết quả trên, Hòa Thành đảm bảo đạt tỷ lệ theo yêu cầu, sẽ hoàn chỉnh hồ sơ để trình UBND tỉnh, cấp có thẩm quyền thẩm định, công nhận Hoà Thành hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

MTTQ