Hoà Thành: triển khai Thông tư mới về đăng ký, quản lý cư trú

Cập nhật ngày: 09/03/2012 - 05:29

(BTNO)- Ngày 8.3.2012, Công an huyện Hòa Thành tổ chức triển khai Thông tư 80, 81 của Bộ Công an về quy trình đăng ký cư trú và các loại biểu mẫu được sử dụng trong đăng ký và quản lý cư trú cho cán bộ chiến sỹ đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an huyện; Trưởng, Phó công an và cán bộ trực tiếp giải quyết đăng ký quản lý cư trú ở các xã thị trấn.

Công an Hoà Thành giải quyết thủ tục đăng ký hộ khẩu cho công dân

Đây là 2 thông tư mới được ban hành và có hiệu lực pháp luật từ ngày 8.2.2012, thay thế các quyết định 698, 702 ngày 1.7.2007 của Bộ Công an. Nội dung Thông tư 80 gồm có 5 chương 25 điều quy định về trình tự đăng ký thường trú, tạm trú và tiếp nhận thông báo lưu trú, khai báo tạm vắng của công dân; Thông tư 81 gồm có 3 chương 24 điều và các phụ lục, các loại biểu mẫu và hướng dẫn cách ghi biểu mẫu, quản lý biểu mẫu được sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú. Việc quán triệt 2 thông tư mới này nhằm giúp cho cán bộ quản lý hành chính huyện và các xã, thị trấn nắm rõ các quy định của pháp luật về công tác đăng ký và quản lý cư trú, từ đó thực hiện đúng theo quy định, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về đăng ký, quản lý cư trú. Thực hiện cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân đến đăng ký cư trú theo quy định của pháp luật đồng thời giải quyết nhanh, gọn, không gây phiền hà, khó dễ cho công dân khi đến làm các thủ tục cần thiết về đăng ký hộ khẩu thường trú, tạm trú, chia tách hộ khẩu, khai báo lưu trú...

Nguyễn An