BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hoà Thành: Triển khai thực hiện chương trình phát triển đô thị giai đoạn 2015-2020

Cập nhật ngày: 10/05/2015 - 08:10

Việc triển khai nhằm huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo diện mạo kiến trúc cảnh quan đô thị theo hướng văn minh, hiện đại, bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống và giữ gìn những giá trị, bản sắc văn hoá đô thị.

Hoà Thành triển khai chương trình phát triển đô thị Thị trấn giai đoạn 2015-2020.

Theo đề án quy hoạch, đô thị thị trấn Hoà Thành sẽ được điều chỉnh với quy mô diện tích khoảng 1.016 ha, trong đó mở rộng theo hướng Tây và hướng Nam thêm 787 ha, gồm lấy một phần diện tích của các xã Hiệp Tân, Long Thành Trung và Long Thành Nam. Hình thành 2 khu trung tâm gồm khu đô thị chỉnh trang và khu đô thị mở rộng, trong đó khu đô thị chỉnh trang có diện tích khoảng 529 ha và khu vực Thị trấn mở rộng có diện tích khoảng 486 ha.

Ngoài ra, đề án còn định hướng quy hoạch kiến trúc trục phố chính, quảng trường, khu đô thị mới, hệ thống đường giao thông, đường điện, cấp, thoát nước và xử lý nước thải.

Quy mô dân số của Thị trấn đến năm 2020 là khoảng 55.800 người và đến năm 2030 khoảng 67.500 người.

Qua đánh giá thực trạng, hiện tại thị trấn Hoà Thành đã đạt 86/100 điểm; cơ bản đạt yêu cầu so với 6 tiêu chuẩn của đô thị loại IV. Tuy nhiên, quy mô dân số đô thị còn nhỏ, cần mở rộng diện tích, ranh giới để thu hút dân số cơ học và đầu tư nâng cấp hệ thống kỹ thuật hạ tầng đạt các tiêu chí theo quy định.

Nguyễn An