BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hòa Thành: Vận động quỹ "Vì người nghèo" đạt 113% 

Cập nhật ngày: 10/10/2022 - 23:13

BTNO - 9 tháng năm 2022, các phong trào thi đua và chương trình phối hợp thực hiện được Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Hòa Thành triển khai sâu rộng đến cơ sở được đoàn viên, hội viên và người dân đồng tình hưởng ứng.

UBMTTQVN thị xã Hòa Thành phối hợp đơn vị tài trợ trao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo.

Đến nay, kết quả vận động quỹ “Vì người nghèo” hơn 1,8 tỷ đồng, đạt 113% so với chỉ tiêu; triển khai xây dựng 9 căn nhà đại đoàn kết, trị giá gần 600 triệu đồng.

Bên cạnh đó, tích cực thực hiện các chương trình an sinh xã hội với nhiều hoạt động như hỗ trợ vốn, quà tết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, bảo trợ xã hội, gia đình chính sách; công tác từ thiện nhân đạo, chăm sóc sức khỏe cộng đồng; cấp học bổng, khen thưởng cho học sinh giỏi, hỗ trợ cho học sinh nghèo hiếu học… Tổng giá trị các chương trình an sinh xã hội trong 9 tháng năm 2022 gần 9,5 tỷ đồng.

Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Hòa Thành cho biết, trong thời gian tới tiếp tục tập trung vận động tháng cao điểm “Ngày vì người nghèo” (17.10) và các chương trình an sinh xã hội năm 2022; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tiến độ xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Võ Liêm