BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hoàn thuế thu nhập cá nhân qua cơ quan chi trả

Cập nhật ngày: 10/07/2009 - 06:10

Bộ Tài chính vừa có công văn hướng dẫn việc hoàn thuế thu nhập cá nhân đối với người có thu nhập cao nộp thừa, tính đến hết năm 2008.

Căn cứ vào tình hình thực tế của số đối tượng được thoái trả tiền thuế thu nhập cá nhân đã nộp thừa tính đến hết năm 2008 và theo kiến nghị của Cục Thuế và Doanh nghiệp, Bộ Tài chính đồng ý việc thực hiện hoàn trả số tiền thuế thu nhập đã nộp thừa cho từng cá nhân thông qua cơ quan chi trả thu nhập.

Cách làm này tạo thuận lợi cho cả cá nhân người lao động và cơ quan chi trả thu nhập trong việc hoàn thuế. 

Đơn vị chi trả thu nhập có trách nhiệm hoàn trả lại số thuế nộp thừa cho từng cá nhân.  Cơ quan đó cũng phải có công văn gửi cơ quan thuế đề nghị được làm thủ tục hoàn thuế cho số cá nhân có số thuế được hoàn, cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về số tiền thuế được hoàn trả.

(Theo TTXVN/Vietnam+)