Hoạt động đò ngang Bến Đình: Phòng Công thương đã kiến nghị giải quyết từ cuối năm 2010

Cập nhật ngày: 23/05/2011 - 12:10

Trước đây Báo Tây Ninh có bài phản ánh khiếu nại của ông Nguyễn Văn Long (ngụ Bến Cầu) về hoạt động của Hợp tác xã dịch vụ thuỷ bộ huyện Bến Cầu trong việc khai thác bến đò Bến Đình (Bến Cầu). Vừa qua, chúng tôi lại nhận được phản ánh của ông Nguyễn Văn Tây (ngụ ấp Xóm Lò, xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu) liên quan đến hoạt động của ông Nguyễn Văn Chiệu, Chủ nhiệm HTX dịch vụ thuỷ bộ Bến Cầu.

Ông Tây cho biết, tháng 3.2010, ông và ông Phạm Văn Dứt (ngụ thị trấn Bến Cầu) được ông Nguyễn Văn Chiệu (lúc này là Phó Chủ nhiệm HTX) vận động góp vốn để đầu tư khai thác bến đò ngang Bến Đình. Ông Tây và ông Dứt đã “hùn” mỗi người 27 triệu đồng. Sau khi được phép khai thác, ông Chiệu “không cho” ông Dứt và ông Long tham gia như đã hứa lúc đầu, đồng thời chỉ trả lại mỗi người 17,5 triệu đồng. Hiện tại, mặc dù bến đò ngang Bến Đình được khai thác khách dưới danh nghĩa Hợp tác xã dịch vụ thuỷ bộ huyện Bến Cầu, nhưng thực chất chỉ có riêng mình ông Chiệu đầu tư khai thác. Ông Tây và ông Dứt yêu cầu ông Chiệu phải hoàn trả đủ số tiền mà hai ông đã hùn ban đầu hoặc cho hai ông tham gia khai thác bến như ông Chiệu đã hứa.

Đò ngang Bến Đình

Được biết, cuối năm 2010, Phòng Công thương huyện Bến Cầu, có văn bản gửi lãnh đạo huyện Bến Cầu cho biết: Sau khi nhận được phản ánh về việc ông Chiệu khai thác bến đò ngang Bến Đình núp dưới danh nghĩa HTX dịch vụ thuỷ bộ Bến Cầu, Phòng Công thương huyện đã mời ban chủ nhiệm HTX đến làm việc, nhưng HTX không đến dự đủ thành phần. Sau đó, Phòng đã gửi văn bản hướng dẫn HTX yêu cầu thực hiện đúng Luật HTX và Điều lệ HTX.

Phòng Công thương khẳng định: UBND huyện Bến Cầu chấp thuận cho HTX dịch vụ thuỷ bộ huyện đầu tư khai thác bến đò ngang Bến Đình (ấp B, xã Tiên Thuận) chứ không phải giải quyết cho cá nhân ông Nguyễn Văn Chiệu. Phòng đề nghị ban chủ nhiệm HTX họp bàn bạc việc cổ phần hoá đầu tư bến đò theo đúng Luật HTX và Điều lệ HTX, đồng thời phải kết nạp xã viên theo quy định…

Phòng Công thương kiến nghị UBND huyện Bến Cầu chỉ đạo ban chủ nhiệm HTX dịch vụ thuỷ bộ huyện Bến Cầu, phải cổ phần hoá việc đầu tư bến đò, kết nạp xã viên HTX theo Điều 17 HTX… “Đề xuất UBND huyện, nếu HTX không thực hiện các nội dung trên, UBND huyện mạnh dạn thu hồi chủ trương giao Phòng Công thương, phân công cho Đội quản lý và sửa chữa đường bộ…”.

Như vậy, từ cuối năm 2010, vấn đề mà ông Tây và ông Dứt phản ánh đã được Phòng Công thương huyện Bến Cầu báo cáo, kiến nghị hướng giải quyết đến lãnh đạo huyện. Tuy nhiên, đến nay vụ việc vẫn tồn tại như cũ. Do đó, đề nghị ông Tây, ông Dứt liên hệ với Phòng Công thương, UBND huyện Bến Cầu để được giải quyết, trả lời thoả đáng.

ĐÌNH CHUNG