BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hoạt động hợp tác kinh tế quốc tế được duy trì và đẩy mạnh

Cập nhật ngày: 30/07/2009 - 07:41

Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm chủ trì cuộc họp.

Chiều 30.7, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng, Chủ tịch Uỷ ban quốc gia (UBQG) về hợp tác kinh tế quốc tế Phạm Gia Khiêm, UBQG đã họp sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và bàn nhiệm vụ công tác trong thời gian tới.

UBQG nhận định, các hoạt động hợp tác kinh tế quốc tế trong 6 tháng đầu năm 2009 tiếp tục được duy trì và đẩy mạnh trên tất cả các diễn đàn và tổ chức mà Việt Nam là quốc gia thành viên, các hiệp định hợp tác kinh tế và tự do hoá thương mại song phương cũng như đa phương.

Sau hơn 2 năm là thành viên chính thức của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), về cơ bản Việt Nam đã thực hiện tốt các cam kết gia nhập và đang từng bước tham gia sâu hơn vào Vòng đàm phán Doha.

Xuất phát từ yêu cầu thực tế phát triển quan hệ kinh tế, thương mại song phương, các hiệp định hợp tác giữa Việt Nam với các đối tác như Nhật Bản, Liên minh châu Âu, Hàn Quốc, Chile đang tiếp tục được triển khai đàm phán.

Kết luận phiên họp, Phó Thủ tướng, Chủ tịch UBQG Phạm Gia Khiêm đánh giá cao những cố gắng của các Bộ, ngành trong hoạt động hội nhập, hợp tác kinh tế quốc tế, góp phần giữ vững ổn định tăng trưởng kinh tế.

Về một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, Phó Thủ tướng chỉ đạo UBQG cần khẩn trương triển khai và hoàn thiện Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương 08/NQ-TW ngày 5.2.2007 về một số chủ trương chính sách lớn để phát triển kinh tế nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của WTO và Đề án chiến lược đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA) đến năm 2020.

Các Bộ, ngành, và địa phương cũng cần tiếp tục kiện toàn mạng lưới nhân sự hội nhập kinh tế quốc tế để thực hiện tốt các cam kết đối với WTO, ASEAN, APEC, ASEM; tích cực tham gia đàm phán các hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương với các đối tác nước ngoài.

Trong khuôn khổ WTO, Bộ Tài chính đã ban hành Danh mục sửa đổi Biểu thuế xuất khẩu và Danh mục sửa đổi biểu thuế nhập khẩu ưu đãi kèm theo Quyết định số 123/2008/QĐ-BTC ngày 26.12.2008 nhằm bảo đảm thực hiện đúng cam kết về cắt giảm thuế theo Biểu cam kết với WTO đối với lộ trình cắt giảm thuế của năm 2009.

Bộ Tư pháp chủ trì việc xây dựng Danh mục chi tiết các cam kết gia nhập WTO áp dụng trực tiếp. Trong tháng 6.2009, Bộ đã góp ý và thẩm định hơn 100 văn bản quốc tế trong đó có một số lượng đáng kể là các điều ước quốc tế có liên quan đến hội nhập kinh tế quốc tế.       

Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện các cam kết gia nhập WTO liên quan đến thiết lập sự hiện diện thương mại của các tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam. Tính đến tháng 6, Việt Nam đã cấp phép thành lập 5 ngân hàng 100% vốn đầu tư nước ngoài như: HSBC, ANZ, Standard Chartered, Shinhan, Hong Leong. Tháng 3.2009, Ngân hàng Bangkok chính thức được cấp phép mở chi nhánh tại Hà Nội, nâng tổng số chi nhánh của ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam lên con số 40.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức giới thiệu Kế hoạch hành động quốc gia đẩy nhanh thực hiện cam kết đối với Hiệp định vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật (Hiệp định SPS) đáp ứng nghĩa vụ thành viên WTO. Hiện nay Bộ đang rà soát hệ thống văn bản trong lĩnh vực thuỷ sản phù hợp với những quy định của WTO.

(Theo chinhphu.vn)