BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hoạt động tại các KCN Tây Ninh: Ổn định sản xuất kinh doanh, xúc tiến đền bù giải toả

Cập nhật ngày: 13/08/2009 - 01:47

Theo báo cáo của BQL các KCN Tây Ninh, đến nay, KCN Bourbon-An Hoà đã đền bù giải toả được gần 900 ha, và đang triển khai san lắp các lô đầu tiên trong khu công nghiệp và khu dân cư, hoàn thiện hồ sơ thiết kế hạ tầng để đấu thầu thi công hạ tầng khu công nghiệp và nhà xưởng xây sẵn.

Hầu hết doanh nghiệp ở các KCN Tây Ninh vẫn ổn định được hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Đối với dự án KCN Phước Đông-Bời Lời, hiện Sở Tài chính đang thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Dự án này cũng đã được đo đạc, thống kê tài sản, vật kiến trúc gắn liền với đất để thực hiện công tác đền bù, giải toả ở khu cảng dịch vụ. UBND tỉnh cũng đã có chủ trương đồng ý cho kiểm kê, chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để giải phóng mặt bằng dự án khu liên hợp. Hiện công tác bồi thường, giải toả và tái định cư đang được cơ quan chức năng và các địa phương xúc tiến. Gần đây, UBND tỉnh cũng đã cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án Khu đô thị thuộc Khu Liên hợp Phước Đông - Bời Lời.

Hiện tại, các KCN có 152 dự án đầu tư còn hiệu lực (121 FDI, 31 trong nước) với tổng vốn đầu tư đăng ký là 400,98 triệu USD và 1.790,68 tỷ đồng (tổng cộng tương đương 512,9 triệu USD, không bao gồm dự án đầu tư hạ tầng khu Linh Trung III là 29 triệu USD; dự án đầu tư hạ tầng KCN dịch vụ Bourbon-An Hoà với vốn đăng ký 2.572 tỷ đồng, dự án đầu tư KCN thuộc Khu Liên hợp đô thị dịch vụ Phước Đông-Bời Lời với vốn đăng ký 2.100 tỷ đồng). Hiện có 118 dự án đang hoạt động sản xuất kinh doanh (99 dự án FDI), 20 dự án đang triển khai xây dựng (13 dự án FDI) và 14 dự án chưa triển khai xây dựng (9 dự án FDI).

Từ đầu năm đến nay, dù gặp nhiều khó khăn nhưng hầu hết doanh nghiệp tại các KCN Tây Ninh vẫn hoạt động ổn định, tạo việc làm cho khoảng 29.200 lao động, trong đó có hơn 700 lao động nước ngoài.

HOÀNG THI