Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019:

Học sinh trung cấp được cộng điểm khuyến khích 

Cập nhật ngày: 30/03/2019 - 06:47

BTN - Loại giỏi đối với giấy chứng nhận nghề, loại xuất sắc và giỏi đối với bằng trung cấp được cộng 2 điểm; loại khá đối với giấy chứng nhận nghề, loại khá và trung bình khá đối với bằng trung cấp cộng 1,5 điểm; loại trung bình cộng 1 điểm.

Thí sinh dự thi THPT quốc gia năm 2016 tại Trường THPT Tây Ninh.

Như tin đã đưa, Sở GD-ĐT đã có hướng dẫn chi tiết về điểm ưu tiên, khuyến khích trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2019.

Theo tinh thần đó, điểm ưu tiên dùng trong xét công nhận tốt nghiệp THPT có 3 diện ưu tiên khác nhau, gồm diện 1, diện 2 và diện 3. Trong đó, diện 1 là những thí sinh bình thường không được cộng điểm ưu tiên, diện 2 và diện 3 được cộng điểm ưu tiên.

Theo quy định, thí sinh diện 2 được cộng 0,25 điểm đối với những đối tượng sau: thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81% (đối với thí sinh hệ giáo dục thường xuyên); con của thương binh, bệnh binh, người được hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, con của Bà mẹ Việt Nam anh hùng, con của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; người dân tộc thiểu số; người dân tộc Kinh, người nước ngoài cư trú tại Việt Nam có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên (tính đến ngày tổ chức kỳ thi) ở xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu thuộc diện đầu tư của Chương trình 135; thí sinh ở xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ; xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ, học tại các trường phổ thông không nằm trên địa bàn các quận nội thành của các thành phố trực thuộc Trung ương ít nhất 2 phần 3 thời gian học cấp THPT; người bị nhiễm chất độc hoá học; con của người bị nhiễm chất độc hoá học; con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học; người được cơ quan có thẩm quyền công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt hoặc lao động do hậu quả của chất độc hoá học; có tuổi đời từ 35 trở lên, tính đến ngày thi (đối với GDTX).

Thí sinh thuộc diện 3 được cộng 0,5 điểm dành cho các nhóm đối tượng: người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú ở xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu thuộc diện đầu tư của Chương trình 135; xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ; xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ, đang học tại các trường phổ thông dân tộc nội trú hoặc các trường phổ thông không nằm trên địa bàn các quận nội thành của các thành phố trực thuộc Trung ương....

Thí sinh có nhiều tiêu chuẩn ưu tiên chỉ được hưởng theo tiêu chuẩn ưu tiên cao nhất. Những diện ưu tiên khác đã được quy định trong các văn bản pháp luật hiện hành sẽ do Bộ trưởng Bộ GD-ĐT xem xét, quyết định.

Về điểm khuyến khích, người học tham gia các cuộc thi và các hoạt động dưới đây được cộng điểm khuyến khích để xét công nhận tốt nghiệp THPT với mức điểm như sau: Đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi quốc gia hoặc giải nhất cấp tỉnh được cộng 2 điểm; giải khuyến khích trong kỳ thi quốc gia hoặc giải nhì cấp tỉnh cộng 1,5 điểm; giải ba cấp tỉnh cộng 1 điểm.

Đoạt giải cá nhân và đồng đội trong các kỳ thi thí nghiệm thực hành môn Vật lý, Hoá học, Sinh học, thi văn nghệ, thể dục thể thao, hội thao giáo dục quốc phòng; cuộc thi khoa học kỹ thuật, viết thư quốc tế do ngành Giáo dục phối hợp với các ngành chuyên môn từ cấp tỉnh trở lên tổ chức ở cấp THPT thì mức điểm cộng như sau: Đạt giải nhất, nhì, ba quốc gia hoặc giải nhất cấp tỉnh hoặc huy chương vàng cộng 2 điểm; giải khuyến khích quốc gia hoặc giải nhì cấp tỉnh hoặc huy chương bạc cộng 1,5 điểm; huy chương đồng cộng 1 điểm.  Những người học đạt nhiều giải khác nhau trong nhiều cuộc thi chỉ được hưởng một mức cộng điểm của loại giải cao nhất.

Học sinh hệ trung học phổ thông, học viên GDTX tham gia học đồng thời chương trình trung cấp kết hợp với chương trình văn hoá theo chương trình GDTX cấp THPT có giấy chứng nhận nghề, bằng tốt nghiệp trung cấp do sở GD- ĐT, các cơ sở giáo dục đào tạo và dạy nghề, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cấp trong thời gian học THPT được cộng điểm khuyến khích căn cứ vào xếp loại ghi trong giấy chứng nhận nghề, bằng tốt nghiệp trung cấp như sau: Loại giỏi đối với giấy chứng nhận nghề, loại xuất sắc và giỏi đối với bằng trung cấp được cộng 2 điểm; loại khá đối với giấy chứng nhận nghề, loại khá và trung bình khá đối với bằng trung cấp cộng 1,5 điểm; loại trung bình cộng 1 điểm.

Học viên GDTX có chứng chỉ ngoại ngữ hoặc tin học được cấp theo quy định của Bộ GD-ĐT trong thời gian học cấp THPT được cộng 1 điểm đối với mỗi loại chứng chỉ.  Nếu thí sinh đồng thời có nhiều loại giấy chứng nhận để được cộng điểm khuyến khích thì cũng chỉ được hưởng mức điểm cộng thêm nhiều nhất là 4 điểm. Điểm khuyến khích (ngoài thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học) được bảo lưu trong toàn cấp học và được cộng vào điểm bài thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT cho thí sinh.

Đ.V.T