Pháp luật   Tin tức

Học viện Chính trị khảo sát chất lượng cán bộ ra trường tại Sư đoàn 5 

Cập nhật ngày: 21/03/2019 - 16:59

BTNO - Vừa qua, đoàn cán bộ Học viện Chính trị do Thiếu tướng Phạm Tiến Dũng- Chính ủy Học viện làm trưởng đoàn đã đến khảo sát, nắm tình hình học viên thực tập, chất lượng cán bộ ra trường từ năm 2014 đến nay tại Sư đoàn 5.

Cùng đi với đoàn có Đại tá Hoàng Đình Chung- Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7.

Đoàn cán bộ Học viện Chính trị tham quan trang trại chăn nuôii của Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 5.

Từ năm 2014 đến nay, có 17 cán bộ được đào tạo tại Học viện Chính trị về nhận công tác tại Sư đoàn và được bổ nhiệm nhiều chức vụ quan trọng, trên các cương vị mới đều phát huy tốt khả năng, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được phân công.

Qua đánh giá cán bộ hằng năm có 100% hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Riêng đối với các đồng chí Chính ủy, Phó Chính ủy Trung đoàn đã phát huy được ví trí, vai trò của người chủ trì về chính trị, chủ động đề xuất nhiều nội dung, biện pháp chỉ đạo, hướng dẫn, điều hành xây dựng kế hoạch và trực tiếp tiến hành công tác Đảng, công tác chính trị trong đơn vị sát với từng nhiệm vụ. 100% cán bộ chủ trì về chính trị được cơ cấu vào cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 và trúng cử với số phiếu tín nhiệm cao.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ hằng năm đơn vị đều hoàn thành tốt. Đối với cán bộ đang công tác tại các cơ quan Trung đoàn, Sư đoàn đã phát huy vai trò trách nhiệm, vận dụng kiến thức được đào tạo, làm tốt công tác tham mưu theo chuyên môn đảm nhiệm, góp phần vào hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị được giao.

Phạm Lư