Hội CCB xã Tân Phú: Ra mắt CLB cựu quân nhân

Cập nhật ngày: 29/12/2009 - 05:35

Trao quyết định thành lập CLB cựu quân nhân

Chiều ngày 26.12.2009, Hội CCB xã Tân Phú tổ chức lễ ra mắt CLB cựu quân nhân ấp Tân Châu. Đây là CLB cựu quân nhân đầu tiên được thành lập ở xã Tân Phú với số thành viên ban đầu gồm 18 quân nhân thời kỳ kháng chiến và các quân nhân đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về sinh sống tại địa phương.

Mục đích yêu cầu của hoạt động CLB cựu quân nhân là vận động tập hợp cựu quân nhân tuyên truyền giáo dục đường lối chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, gương mẫu tham gia các cuộc vận động, các phong trào hành động cách mạng, động viên giúp đỡ nhau khi khó khăn hoạn nạn, giúp nhau phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, vượt lên làm giàu chính đáng; gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, tham gia giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, đẩy lùi tệ nạn xã hội cùng nhân dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở KDC, góp phần ổn định an ninh, chính trị, QPAN ở địa phương.

Phát biểu tại lễ ra mắt CLB, Phó Chủ tịch Hội CCB huyện Tân Châu- Lê Minh Luyến biểu dương tinh thần của các cựu quân nhân đã tích cực tham gia CLB, đồng thời xác định đây là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, nhằm phát huy truyền thống anh “Bộ đội Cụ Hồ”, do vậy, trước hết các cựu quân nhân cần xác định rõ vai trò của mình, phải gương mẫu đi đầu, tích cực đóng góp công sức cùng chính quyền, đoàn thể địa phương, tuyên truyền vận động nhân dân xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, góp phần phát triển kinh tế địa phương.

HUỲNH  BA