Kinh tế   Công nghiệp – Dịch vụ

Hội chợ sâm lần đầu tiên được tổ chức tại Lai Châu

 

Hội chợ sâm lần đầu tiên được tổ chức tại Lai Châu

Nguồn Báo Lai Châu