Hội CTĐ Thị xã: Tích cực giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn

Cập nhật ngày: 09/03/2012 - 01:36

Chủ tịch Hội CTĐ Thị xã Võ Thị Mỹ Loan

(BTNO)- Bà Võ Thị Mỹ Loan, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) Thị xã cho chúng tôi biết: Năm 2011 và hai tháng đầu năm 2012, Hội Chữ thập đỏ Thị xã Tây Ninh họat động tích cực và có hiệu quả. Hội đã tổ chức cho nhân dân học tập chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước được 1.189 cuộc với 49.775 người dự. Qua các đợt học tập, nhân dân được nâng cao nhận thức và tự nguyện tham gia các phong trào do Hội Chữ thập đỏ và các cấp, các ngành phát động.

Trong thời gian qua, Hội đã cùng các Hội cấp dưới thực hiện tốt công tác xã hội như: nuôi dưỡng thường xuyên hơn 70 người già, neo đơn; cứu trợ đột xuất cho 132 hộ nghèo; thăm viếng và đám tang cho 86 hội viên; cấp phát cơm miễn phí; tặng quần áo cho người nghèo khó; tặng quà cho người nghèo ăn tết; xây tặng 10 căn nhà tình thương và sửa chữa 12 căn khác; vận động nhân dân ủng hộ nhân dân Nhật Bản bị thiên tai; tặng tập cho học sinh nghèo đầu năm học… với tổng số tiền là 2.393.905.000 đồng.

Hội cũng đã quan tâm chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Vận động các Hội CTĐ ở TP.HCM, các phòng khám có tiềm lực kinh tế đến khám chữ bệnh cho nhân dân ở các địa phương còn khó khăn như Thạnh Tân, Tân Bình, Ninh Sơn… với tổng giá trị tiền thuốc trên 2,2 tỷ đồng. Đồng thời vận động các cán bộ, công chức và nhân dân hiến được 845 đơn vị máu, đạt 134,13% kế hoạch năm 2011.

Hội đã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể khác và các doanh nghiệp thăm, tặng quà cho các hộ nghèo; mổ mắt từ thiện; tặng quà và tập vở cho các em thiếu nhi trong địa bàn Thị xã với tổng số tiền 2.434.840.000 đồng.

Hiện nay Hội có 8.945 hội viên, tăng 65 người so với cuối năm 2011.

Võ Cường