Hội Cựu chiến binh Đài PTTH Tây Ninh: Tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2012 - 2017

Cập nhật ngày: 08/02/2012 - 06:09

(BTNO)- Ngày 8.2.2012, Hội Cựu chiến binh liên cơ quan: Đài phát thanh - Truyền hình (PTTH) và Báo Tây Ninh tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2012 - 2017. Tham dự có bà Mai Thị Kim Hoa và ông Cao Hoàng Điển, đồng Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh khối cơ quan Dân chính Đảng; ông Lê Quang Tuấn, Phó Giám đốc Đài PTTH Tây Ninh; văn phòng Hội CCB khối và các hội viên trong Hội Cựu chiến binh Đài PTTH tỉnh.

Ban chấp hành nhiệm kỳ 2012 - 2017 ra mắt Đại hội

Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ lâm thời 2011 của hội nêu rõ: Hội Cựu chiến binh Đài PTTH Tây Ninh là đơn vị ghép được thành lập vào tháng 8.2011 có 12 hội viên. Thời gian hoạt động ngắn nhưng hội đã tích cực giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên. Hội đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể sinh hoạt các chuyên đề tuyên truyền về biển đảo cho đoàn viên, hội viên và công chức. Giúp cho đoàn viên, công chức trân trọng công lao trong các cuộc kháng chiến cứu nước của cha anh, hun đúc lý tưởng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội. Trong dịp Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp, hội viên đã tích cực tham gia các phong trào thi đua để góp phần vào thành công của Hội cơ sở và Đại hội đại biểu Cựu chiến binh khối cơ quan Dân chính Đảng và Hội Cựu chiến binh tỉnh. Các hội viên đã hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao, xứng đáng với danh hiệu “anh bộ đội Cụ Hồ”.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Hội nhiệm kỳ 2012 - 2017 gồm 3 người, ông Nguyễn Văn Hồng được bầu làm Chủ tịch Hội.

Võ Cường