BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hỏi đáp luật thuế thu nhập cá nhân

Cập nhật ngày: 16/04/2009 - 11:29

Hỏi: Tiền cơm trưa của công nhân được trả bằng tiền có phải chịu thuế TNCN không? (Công ty TNHH Dệt may Hoa Sen, Khu Công nghiệp Trảng Bàng, TN).

Trả lời: Tại điểm e khoản 2 Điều 1 Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27.3.2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30.9.2008.

Đối với khoản tiền ăn giữa ca: không tính vào thu nhập chịu thuế của người lao động nếu người sử dụng lao động trực tiếp tổ chức bữa ăn giữa ca cho người lao động.

Trường hợp, đơn vị chi trả thu nhập không trực tiếp tổ chức bữa ăn ca mà chi tiền ăn ca trực tiếp cho người lao động thì không tính vào thu nhập chịu thuế của người lao động nếu mức chi phù hợp với hướng dẫn của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Trường hợp chi cao hơn mức hướng dẫn của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thì phần chi vượt mức phải tính vào thu nhập chịu thuế của người lao động.

Mức chi cụ thể áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước và các tổ chức, đơn vị được phép hoạt động kinh doanh thuộc cơ quan hành chính sự nghiệp, đảng, đoàn thể, các hội không quá mức quy định của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Đối với các doanh nghiệp ngoài nhà nước và các tổ chức khác, mức chi do thủ trưởng đơn vị thống nhất với chủ tịch công đoàn quyết định nhưng mức tối đa cũng không vượt quá mức áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước.

Hỏi: Thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được xác định như thế nào? (T.H.N, Phường I, Thị xã Tây Ninh)

Trả lời: Theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Luật thuế TNCN, Điều 8 Nghị định số 100/2008/NĐ-CP của Chính phủ và điểm 1.3.1 Mục I phần B Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30.9.2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế TNCN, thì:

Thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế như sau:

- Đối với hàng hoá là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hàng hoá hoặc thời điểm lập hoá đơn bán hàng.

- Đối với dịch vụ là thời điểm dịch vụ hoàn thành hoặc thời điểm lập hoá đơn cung ứng dịch vụ.

Trường hợp, thời điểm lập hoá đơn trước thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hàng hoá (hoặc dịch vụ hoàn thành) thì thời điểm xác định doanh thu được tính theo thời điểm lập hoá đơn hoặc ngược lại.

ĐÌNH HUY - HOÀNG THÁI

(thực hiện)

Mọi thắc mắc về Luật Thuế TNCN xin gởi về địa chỉ Báo Tây Ninh, 139 đường 30.4, Thị xã Tây Ninh hoặc e-mail: hoidapluatthue@gmail.com.


 
Liên kết hữu ích