BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hỏi đáp về luật thuế thu nhập cá nhân (Tiếp theo)

Cập nhật ngày: 01/04/2009 - 07:42

Hỏi: Tôi là đại lý vé số, trước đây được Cty XSKT khấu trừ 5% thuế TNDN trên hoa hồng đại lý khi chi trả. Nay thực hiện Luật thuế TNCN, đại lý xổ số như tôi có phải nộp thuế TNDN hoặc thuế TNCN hay không? Nếu nộp thuế TNCN thì thực hiện như thế nào? (NVA, Hiệp Tân, Hoà Thành, Tây Ninh)

Trả lời: Từ ngày 1.1.2009, thực hiện Luật thuế TNCN, thu nhập của cá nhân hợp đồng đại lý xổ số thuộc thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân và không phải nộp thuế TNDN nữa.

Theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 42/2009TTBTC ngày 9.3.2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thì Cty xổ số kiến thiết có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN của cá nhân trực tiếp ký hợp đồng đại lý khi trả thu nhập theo mức thu nhập và tỷ lệ như sau:

- Đến 4 triệu/ tháng: tỷ lệ tạm thu trên thu nhập đại lý là 0%.

- Trên 4 triệu/ tháng: tỷ lệ tạm thu trên thu nhập đại lý là 5%.

Cty XSKT có trách nhiệm cấp chứng từ khấu trừ cho đại lý xổ số theo đề nghị của đại lý xổ số. Thu nhập của đại lý nêu trên là thu nhập của cá nhân đại lý không trừ các khoản giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc, các khoản đóng góp bắt buộc, đóng góp quỹ từ thiện nhân đạo...

Thông tư trên còn quy định cá nhân làm đại lý xổ số phải đăng ký thuế theo Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Quản lý thuế.

Hỏi: Tôi là hộ kinh doanh nộp thuế GTGT –TNCN thì nay theo quy định giãn thuế TNCN, tôi có được giãn không? Nếu được giãn thì số thuế tôi đã nộp rồi có được hoàn lại không? (Nguyễn Tấn Ninh, phường 3, thị xã Tây Ninh)

Trả lời: Tại Điều 1 Thông tư số 27/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định: Cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế từ kinh doanh được giãn thời hạn nộp thuế TNCN. Vậy trường hợp hộ kinh doanh cá thể có thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân có được từ doanh thu hoạt động kinh doanh phát sinh kể từ ngày 1.1.2009 đến hết ngày 31.5.2009 thì được giãn thời hạn nộp thuế TNCN từ ngày 1.1.2009 đến hết ngày 31.5.2009. Trường hợp đơn vị chi trả thu nhập đã khấu trừ thuế, cá nhân có thu nhập thuộc đối tượng được giãn nộp thuế, đã nộp tiền thuế được giãn vào NSNN, cơ quan Thuế căn cứ vào chứng từ đã nộp ngân sách, chủ động thông báo đến tổ chức, cá nhân để thực hiện hoàn trả lại tiền thuế. Thủ tục hoàn trả thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 1823/BTC-TCT ngày 18.2.2009 của Bộ Tài chính về việc triển khai thực hiện giãn nộp thuế TNCN.

ĐÌNH HUY – HOÀNG THÁI

(thực hiện)