Hội Điều dưỡng Tây Ninh: Tổng kết khen thưởng phong trào Năm khoa học và giao tiếp hay của điều dưỡng

Cập nhật ngày: 03/03/2012 - 07:57

Bs.Trần Văn Bé – Giám đốc Sở Y tế trao giấy khen cho các cá nhân, tập thể

(BTNO)- Vừa qua, Hội Điều dưỡng Tây Ninh tổ chức tổng kết khen thưởng phong trào Năm khoa học và giao tiếp hay của điều dưỡng năm 2011. Đến dự có bác sĩ Trần Văn Bé – Giám đốc Sở Y tế Tây Ninh và các điều dưỡng trưởng trung tâm y tế, BVĐK tỉnh.

Công tác chăm sóc người bệnh là nhiệm vụ của cán bộ, công nhân viên chức ngành Y tế nói chung và là nhiệm vụ trọng tâm của người điều dưỡng nói riêng. Trong thời gian qua công tác điều dưỡng trong toàn tỉnh không ngừng phát triển về mặt tổ chức bộ máy quản lý cũng như công tác chuyên môn, mang lại nhiều kết quả thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, phục vụ sức khoẻ nhân dân.

Hiện nay, toàn tỉnh có 13 bệnh viện, trong đó số bệnh viện thành lập phòng điều dưỡng là 11. Tuy nhiên vẫn còn một vài đơn vị thiếu điều dưỡng và hộ sinh.

Nhằm giúp cho hệ thống điều dưỡng tỉnh nhà có điều kiện tiếp tục nghiên cứu khoa học, Hội Điều dưỡng tỉnh thường xuyên triển khai cuộc vận động “Năm khoa học và giao tiếp hay của điều dưỡng”, trong đó mỗi đơn vị có ít nhất 1 đề tài cấp cơ sở, xoay quanh những vần đề chăm sóc người bệnh, giao tiếp, ứng xử với người bệnh, thân nhân người bệnh. Trong năm qua có 2 đề tài cấp ngành đã được nghiệm thu.

Tại lễ tổng kết, Hội đã trao giấy khen cho 4 tập thể và 17 cá nhân đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác hội năm 2011.

Song Toàn