Pháp luật   Tin tức

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh Quân khu 7: Triển khai nhiệm vụ năm 2023 

Cập nhật ngày: 19/02/2023 - 09:47

BTNO - Chiều 17.2, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh (QP&AN) Quân khu 7 tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác giáo dục QP&AN năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Đại tá Ngô Thành Đồng- Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh trao bằng khen của Chính uỷ Quân khu 7 tặng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh.

Thiếu tướng Đặng Văn Hùng- Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng giáo dục QP&AN Quân khu 7 chủ trì hội nghị.

Tham dự tại điểm cầu Bộ CHQS tỉnh có Đại tá Ngô Thành Đồng- Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh và các thành viên Hội đồng giáo dục QP&AN tỉnh.

Năm 2022, Hội đồng giáo dục QP&AN Quân khu đã tham mưu cho Thường vụ Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân khu phối hợp với Tỉnh uỷ, UBND các tỉnh, thành phố trên địa bàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác giáo dục QP&AN đạt kết quả tích cực, toàn diện.

Hội đồng giáo dục QP&AN các cấp và các cơ quan, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức bồi dưỡng, giáo dục QP&AN cho các đối tượng đúng, đủ nội dung, chương trình; giáo dục QP&AN cho học sinh, sinh viên đi vào nền nếp; phổ biến kiến thức QP&AN cho toàn dân được chú trọng; nội dung, hình thức phong phú, đa dạng giúp nhân dân hiểu rõ hơn về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch; góp phần củng cố, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh.

Năm 2022, toàn Quân khu cử 32 đồng chí thuộc đối tượng 1 tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh tại Học viện Quốc phòng; tổ chức 3 lớp với 393 học viên đối tượng 2, 29 lớp với 3.518 học viên đối tượng 3; 406 lớp với 38.587 học viên đối tượng 4; 9 lớp với 850 chức sắc, chức việc, 228 lớp với 20.568 người thuộc các đối tượng khác. Năm học 2021 - 2022, các trường học trên địa bàn Quân khu giảng dạy môn học giáo dục QP&AN cho 818.181 học sinh, sinh viên, học viên.

Các cơ quan báo chí Trung ương, Quân khu và địa phương tập trung tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, giáo dục QP&AN với hơn 257.000 tin, bài. Cơ quan Quân khu và các đơn vị biên soạn 136 tài liệu giáo dục chính trị; hằng tháng đăng tải trên 100.000 tin, bài trên các nền tảng mạng xã hội về công tác quân sự, quốc phòng; tổ chức tuyên truyền 3.860 buổi cho hơn 26.000 lượt bộ đội thường trực, 274.000 lượt dân quân tự vệ, dự bị động viên.

Các địa phương tuyên truyền, thông tin thời sự 120 buổi cho 1.500 cán bộ chủ chốt các cấp, 12.200 lượt chức sắc, chức việc, đồng bào trong các tôn giáo, dân tộc thiểu số và nhân dân.

  Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Đặng Văn Hùng- Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng giáo dục QP&AN Quân khu đánh giá trong năm qua, Hội đồng giáo dục QP&AN Quân khu đã phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ, chính quyền các địa phương và Hội đồng giáo dục QP&AN các cấp tích cực, chủ động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác giáo dục QP&AN toàn diện trên các mặt công tác.

Để thực hiện tốt công tác giáo dục QP&AN năm 2023, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu yêu cầu Hội đồng giáo dục QP&AN các cấp tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, kế hoạch, hướng dẫn của các cấp về công tác QP&AN và giáo dục QP&AN trong tình hình mới.

Thường xuyên kiện toàn Hội đồng giáo dục QP&AN các cấp, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động, phát huy trách nhiệm các thành viên Hội đồng và vai trò tham mưu thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác giáo dục QP&AN theo thẩm quyền; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ giáo viên, giảng viên giáo dục QP&AN; quan tâm đầu tư mua sắm cơ sở vật chất, trang thiết bị; chỉ đạo, hướng dẫn các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn thực hiện nghiêm quy định liên kết môn học giáo dục QP&AN; không ngừng đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền, phổ biến kiến thức QP&AN cho toàn dân bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực, hiệu quả; phát huy vai trò của các cơ quan thông tin đại chúng; tập trung tuyên truyền về chủ quyền biên giới, biển đảo; củng cố nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Nhân dịp này, Đại tá Ngô Thành Đồng- Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh trao bằng khen của Chính uỷ Quân khu tặng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh và ông Phạm Ngọc Hải- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục QP&AN năm 2022.

Huy Thường