Xã hội   Giáo dục

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội Khuyến học Tây Ninh: Vận động trên 53 tỷ phục vụ công tác khuyến học

Cập nhật ngày: 05/03/2016 - 12:11

Dự hội nghị có ông Dương Văn Thắng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo Hội các cấp và đại biểu từ các sở, ngành trong tỉnh.

Ông Dương Văn Thắng- Phó chủ tịch UBND tỉnh trao cờ và bằng khen cho các đơn vị thành tích cao.

Tại hội nghị, ông Lê Minh Thành- Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh đã triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (Khoá IV) của BCH Hội Khuyến học Việt Nam về nhiệm vụ công tác hội năm 2016, trong đó đáng chú ý là công tác phát triển hội viên.

Nghị quyết Đại hội IV của Hội Khuyến học Việt Nam quyết định chỉ tiêu số hội viên đạt 10% dân số cả nước đến cuối năm 2015. Hiện cả nước đạt trên 14,3%, trong đó có 19 tỉnh thành có số hội viên đạt trên 20% dân số địa phương. Tây Ninh là tỉnh đạt tỷ lệ cao nhất trong 63 tỉnh thành với 35,48% dân số.

Bên cạnh đó, các tác tổ chức học tập cho người lớn, xây dựng và phát triển các loại hình quỹ khuyến học, mô hình học tập theo Quyết định 281 của Thủ tướng chính phủ… cũng đạt nhiều kết quả khả quan.

Hiện Tây Ninh có 1.304 chi hội khuyến học, tăng 5 chi hội so với đầu năm 2015. Toàn tỉnh có 7.916 ban khuyến học, tăng 117 ban so với đầu năm. Tổ chức khuyến học cơ bản phủ kín 100% địa bàn dân cư.

Tổng số hội viên toàn tỉnh hiện nay đạt 35,48% dân số, với 397.137 hội viên. Toàn tỉnh có 1.292 điểm xây dựng các mô hình hình học tập. Trong công tác xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học và cộng đồng khuyến học, đến nay, tỉnh có 176.816 gia đình hiếu học, 95 dòng họ hiếu học, 75 cộng đồng hiếu học.

Trong năm 2015, các cấp hội đã vận động được trên 53 tỷ đồng để thực hiện các mục tiêu như trao học bổng, tặng xe đạp, quà, dụng cụ học tập cho học sinh, hỗ trợ phát triển giáo dục, tặng nhà cho giáo viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn…

Bên cạnh đó, Hội còn phối hợp với các ngành, đoàn thể thực hiện khuyến học, khuyến tài trao học bổng, cho vay vốn tạo điều kiện đến trường cho học sinh.

Theo ông Lê Minh Thành- Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh, trong thời gian tới công tác khuyến học cần được tuyên truyền rộng rãi để góp phần xây dựng xã hội học tập theo đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Qua đó, góp phần nâng cao dân trí.

Tại hội nghị, có nhiều tập thể Hội trong tỉnh được Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam và UBND tỉnh tặng cờ, bằng khen.

Ngô Tuyết