Xã hội   Giáo dục

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội Khuyến học Thị xã: Tổ chức Đại hội đại biểu lần 2, nhiệm kỳ 2010 - 2015

Cập nhật ngày: 29/12/2010 - 10:36

(BTNO)- Đại hội được tiến hành vào sáng 29.12. Đến dự có ông Lê Minh Thành - Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh Tây Ninh, ông Nguyễn Thanh Pha – Phó Bí thư thường trực Thị uỷ cùng hơn 150 đại biểu đại diện Đảng uỷ, HĐND, UBND, UB.MTTQVN Thị xã, các ban, ngành đoàn thể và các xã, phường Thị xã. 5 năm qua, Hội khuyến học Thị xã luôn nâng cao chất lượng hoạt động, chú trọng công tác tuyên truyền để toàn xã hội nhận thấy được sự cần thiết và tầm quan trọng của công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Nhờ hoạt động tích cực nên tổ chức hội ngày càng phát triển vững chắc cả về số lượng và chất lượng. Tính đến nay, hội đã có hơn 21.000 hội viên với 100% chi hội khuyến học phường, xã, ấp, khu phố, trường học. Ngoài ra, còn có 26 chi hội khuyến học cơ quan và 107 ban khuyến học, tổ khuyến học dân cư trên địa bàn.

Ban chấp hành mới ra mắt đại hội

Trong hoạt động, Hội Khuyến học Thị xã luôn nhận sự hỗ trợ tích cực của các ban, ngành, đoàn thể, các mạnh thường quân trong và ngoài Thị xã. Từ năm 2005 đến nay, Hội khuyến học các cấp đã vận động gây Quỹ khuyến học được hơn 14 tỷ 500 triệu đồng, hằng năm giúp đỡ trên 1.000 học sinh nghèo và nhiều giáo viên có hoàn cảnh khó khăn như: xây tặng nhà tình thương cho giáo viên; tặng sách giáo khoa, tập, trao học bổng, khen thưởng học sinh giỏi… khuyến khích các em học tập, góp phần kéo giảm đáng kể số học sinh bỏ học.

Bên cạnh đó, Hội đã cũng tham mưu UBND Thị xã thành lập Trung tâm Văn hoá Thể thao - Học tập cộng đồng ở 10 phường, xã nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, học tập của người dân địa phương; phát động phong trào “Gia đình hiếu học”, kết quả bình quân hằng năm có 13% số hộ trong dân cư được công nhận “Gia đình hiếu học”; có 429 “Gia đình hiếu học” tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng, trong đó có 15 gia đình hiếu học được tỉnh biểu dương khen thưởng.

Đại hội cũng đã biểu quyết bầu ban chấp hành mới nhiệm kỳ 2010 - 2015 gồm 35 người, ông Nguyễn Văn Tới - Phó Chủ tịch UBND Thị xã tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hội Khuyến học Thị xã nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Dịp này, Hội Khuyến học tỉnh Tây Ninh, UBND Thị xã, Hội Khuyến học Thị xã đã khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác khuyến học nhiệm kỳ 2005 - 2010.

Huy Hoàng – Phương Ngân