Xã hội   Giáo dục

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội Khuyến học tỉnh Tây Ninh: Tiến hành Đại hội Đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 – 2020

Cập nhật ngày: 11/12/2015 - 03:54

Dự Đại hội có các ông: Phạm Thanh Phong - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam; Dương Văn Đóa – UVBTV Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, phụ trách văn phòng phía Nam; đại diện Ban Liên lạc đồng hương Tây Ninh tại TP.Hồ Chí Minh và đại diện lãnh đạo Hội khuyến học các tỉnh Bình Dương, Long An.

Về phía lãnh đạo tỉnh Tây Ninh, đến dự có Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Hùng Thái cùng 144 đại biểu chính thức đại diện cho gần 400 ngàn hội viên Hội khuyến học trong toàn tỉnh.

Ông Phạm Thanh Phong - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam (bên phải) trao tặng Cờ đơn vị thi đua xuất sắc giai đoạn 2009-2014 cho Hội Khuyến học tỉnh Tây Ninh.

Nhiệm kỳ 2009 - 2015, Hội Khuyến học tỉnh Tây Ninh tiếp tục được củng cố, phát triển về cả số lượng và chất lượng. Đến nay, tổ chức Hội đã phát triển đều khắp trên 9/9 huyện, thành phố và các đơn vị xã, phường, thị trấn, trường học, với tổng số gần 400 ngàn hội viên- đạt tỷ lệ 33,05% so với dân số toàn tỉnh. Có 50% đảng viên của tỉnh Tây Ninh là hội viên hội khuyến học; 80% hội viên tham gia đóng hội phí. Hiện cả tỉnh có 43 dòng họ đã được công nhận là Dòng họ hiếu học.

Bên cạnh đó, hoạt động của các trung tâm văn hóa thể thao - học tập cộng đồng tiếp tục được củng cố. Đến nay, 100% các xã, phường, thị trấn đã có trung tâm văn hóa thể thao- học tập cộng đồng, trong đó có 87 trung tâm hoạt động tốt, 8 trung tâm hoạt động khá tốt, không có đơn vị nào yếu kém.

Nhiệm kỳ vừa qua, Quỹ khuyến học các cấp tiếp tục được phát triển, phục vụ hiệu quả hoạt động khuyến học khuyến tài của các cấp Hội. Tổng mức thu đóng góp vào quỹ khuyến học toàn tỉnh trong nhiệm kỳ gần 233,9 tỷ đồng (trong đó Tỉnh hội 15,5 tỷ đồng; còn lại là do huyện, thành phố vận động).

Tuy nhiên, hiệu quả hoạt động của các cấp Hội Khuyến học trong tỉnh vẫn chưa đồng đều; một số trung tâm văn hóa thể thao- học tập cộng đồng chưa phát huy hiệu quả; công tác tuyên truyền, tập huấn của Hội còn nhiều hạn chế…

Ông Phạm Văn Tân - Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh (bên phải) tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, ông Phạm Thanh Phong- Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam biểu dương những kết quả đạt được của Hội Khuyến học các cấp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, trong thời gian qua Hội Khuyến học Tây Ninh là một trong những tỉnh tốp đầu của quá trình xây dựng cả nước trở thành một xã hội học tập, về công tác phát triển hội viên cũng như các hoạt động khác.

Ông Phong đề nghị, thời gian tới, các cấp Hội của tỉnh cần triển khai và thực hiện thật tốt Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị”; Tham mưu đề xuất các cấp có thẩm quyền để các trung tâm văn hóa thể thao - học tập cộng đồng hoạt động có hiệu quả hơn…

Ông Nguyễn Thanh Ngọc - Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Ghi nhận những kết quả đạt được của các cấp Hội Khuyến học trong tỉnh, đồng tình với những nhiệm vụ, giải pháp đặt ra trong nhiệm kỳ tới, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc đề nghị Hội Khuyến học tỉnh tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Trung ương Hội, đồng thời quan tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như:

Đẩy mạnh tuyên truyền Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13.4.2007 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; tổ chức tốt phong trào quần chúng tham gia khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, cộng đồng học tập;

Xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học; huy động và sử dụng hiệu quả quỹ khuyến học các cấp; chỉ đạo phát triển phong trào khuyến học, khuyến tài tại các địa phương, đặc biệt là khu vực vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc…

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Hội Khuyến học tỉnh Tây Ninh khóa III gồm 41 thành viên, Ban Kiểm tra Hội 3 thành viên, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Hội Khuyến học toàn quốc gồm 5 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

Ban Chấp hành Hội khuyến học tỉnh Tây Ninh khóa III, nhiệm kỳ 2015-2020 ra mắt Đại hội.

Ban Chấp hành khóa III đã tiến hành họp phiên thứ nhất để bầu Ban Thường vụ Tỉnh hội gồm 13 vị. Ông Lê Minh Thành được tín nhiệm tái cử giữ chức Chủ tịch Hội; 4 Phó chủ tịch Hội gồm các ông, bà: Lê Minh Trọng, Dương Thị Thu Phượng, Phan Thị Lệ Thu và Mai Thị Lệ.

Đặc biệt, Đại hội tín nhiệm, bầu ông Trần Lưu Quang, Bí thư Tỉnh uỷ Tây Ninh, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Chủ tịch danh dự Hội Khuyến học tỉnh.

Dịp này, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã trao cờ thi đua xuất sắc cho Hội Khuyến học tỉnh Tây Ninh và bằng khen cho 4 tập thể, 19 cá nhân có nhiều đóng góp tích cực trong hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở địa phương giai đoạn 2009-2014.

UBND tỉnh cũng tặng bằng khen cho 11 tập thể, 10 cá nhân. Hội Khuyến học Tây Ninh tặng giấy khen cho 4 tập thể, 5 cá nhân.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết với một số chỉ tiêu quan trọng trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 như: Thực hiện hoàn thành tốt thí điểm và nhân rộng mô hình gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập và tham gia các tiêu chí “tỉnhTây Ninh học tập”; phát triển hội viên khuyến học đạt 35% dân số trong tỉnh;

Đa số cán bộ, hội viên của Hội khuyến học Tây Ninh tham gia vào các hoạt động học tập suốt đời tại địa phương; 70% gia đình được công nhận danh hiệu “Gia đình học tập”; 50% dòng họ được công nhận “Dòng họ học tập”; 50% cộng đồng (xã, phường, thị trấn) đạt danh hiệu “Cộng đồng học tập”; 80%  (trường học, cơ quan, đơn vị) đạt danh hiệu “Đơn vị học tập”; xây dựng Quỹ khuyến học đạt mức bình quân 40.000 đồng/1 người dân…

Hữu Thiện