BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội LHPN xã Trà Vong (Tân Biên): Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá và công tác gia đình” 

Cập nhật ngày: 27/09/2022 - 22:18

BTNO - Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá và công tác gia đình”, thời gian qua Hội LHPN xã Trà Vong huy động được sự tham gia tích cực của cán bộ, hội viên phụ nữ.

Hội viên Phụ nữ xã Trà Vong tham gia vệ sinh tuyến đường xanh - sạch do Hội LHPN xã quản lý.

Ban Thường vụ Hội LHPN xã đẩy mạnh triển khai các nội dung chính của phong trào: Đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; thực hiện nếp sống văn hoá, kỷ cương pháp luật; xây dựng môi trường văn hoá... tạo khí thế thi đua sôi nổi, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia.

Các Chi hội Phụ nữ tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế như: Phụ nữ vay vốn phát triển kinh tế gia đình, tham gia các lớp tập huấn, học nghề tạo việc làm, tăng thu nhập; vận động, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, giảm nghèo bền vững, ổn định cuộc sống. Hội đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện các phong trào: “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Phụ nữ Trà Vong chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Các phong trào, cuộc vận động gắn với các vấn đề trọng tâm, an toàn vệ sinh thực phẩm; phòng, chống mại dâm, bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới… Từ đó, giúp các chị em thực hiện tốt trách nhiệm của công dân, đảm đương vai trò của người phụ nữ trong gia đình, phấn đấu vươn lên khẳng định mình trong xã hội.

Thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ Trà Vong chung sức xây dựng nông thôn mới”, Hội LHPN xã xây dựng mô hình “Tổ phụ nữ xoay vòng vốn mua BHYT - vì sức khoẻ gia đình”, duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động các mô hình: “Phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp - thân thiện”, “Tuyến đường phụ nữ tự quản”, “Tổ phụ nữ thu gom rác thải”.

Hội Phụ nữ xã tích cực triển khai các phong trào “Phụ nữ với công tác phòng, chống tệ nạn xã hội từ trong gia đình”; quản lý, giáo dục con em, vận động gia đình đăng ký không có người phạm tội và mắc các tệ nạn xã hội; tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật liên quan như Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Bảo vệ, chăm sóc trẻ em, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình...

Kết quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” ở địa phương ngày càng hiệu quả là có sự đóng góp quan trọng của phụ nữ với vai trò “người xây tổ ấm”, vận động gia đình và cộng đồng chấp hành tốt hương ước, quy ước nếp sống văn hoá; gìn giữ, kế thừa và phát huy truyền thống gia đình, bản sắc văn hoá, thuần phong mỹ tục; động viên người thân, bạn bè hưởng ứng, tham gia các phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện.

 Cùng với việc chăm lo xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, phát triển kinh tế gia đình, Hội Phụ nữ xã ngày càng quan tâm động viên chị em hưởng ứng phong trào văn hoá, văn nghệ, TDTT gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở, đáp ứng nhu cầu giải trí, nâng cao đời sống tinh thần và rèn luyện sức khoẻ của cán bộ, hội viên.

Thời gian tới, Hội LHPN xã tiếp tục tuyên truyền, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá và công tác gia đình” gắn với phát động thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động của tổ chức Hội, xây dựng đời sống văn hoá cơ sở, xây dựng nông thôn mới nâng cao. Đẩy mạnh công tác tập hợp hội viên, giúp hội viên phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, qua đó khẳng định vai trò và vị thế của người phụ nữ trong gia đình và xã hội.

Nguyễn Thị Thu Hà