Pháp luật   Tin tức

Hội Luật gia Tây Ninh tổng kết công tác Hội năm 2019 

Cập nhật ngày: 11/01/2020 - 18:30

BTNO - Ngày 10.1, Hội Luật gia tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Hoàng Nam- Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, Hội Luật gia các huyện, thành phố.

Năm 2019, Hội Luật gia tỉnh tổ chức thành công Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2019- 2024. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra, Chủ tịch, 2 Phó Chủ tịch và được Hội Luật gia Việt Nam phê chuẩn tại Quyết định số 190 ngày 17.9.2019.

Trao cờ thi đua của UBND tỉnh cho Hội Luật gia Dương Minh Châu.

Hội Luật gia tỉnh xây dựng mới 14 chi hội cấp xã, kết nạp mới 90 hội viên. Hiện toàn tỉnh có 1.578 hội viên, trong đó có 1.176 hội viên được cấp thẻ.  

Thực hiện đề án Xã hội hoá công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý năm 2019, các tổ chức Hội đã trực tiếp và phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức khác trong hệ thống chính trị tuyên truyền 6.466 cuộc với gần 367.000 lượt người dự. Nội dung tuyên truyền chủ yếu là Hiến pháp năm 2013, Luật Trợ giúp pháp lý, Luật Giao thông đường bộ, Luật Đất đai...

Các tổ chức Hội đã phối hợp truyền thông công tác trợ giúp pháp lý truyền thông kết hợp tư vấn pháp luật được 73 đợt, với 3.873 lượt người tham dự. Trung tâm tư vấn pháp luật thuộc Hội Luật gia tỉnh phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh theo kế hoạch liên tịch của 2 đơn vị, đã truyền thông công tác trợ giúp pháp lý và tư vấn pháp luật ở 39 xã, trong đó Hội Luật gia tỉnh tư vấn 43 trường hợp...

Tặng bằng khen của Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam cho các cá nhân.

Trong năm 2020, Hội Luật gia tỉnh tiếp tục phát triển tổ chức, củng cố hoạt động Chi hội cấp xã, các tổ chức hội tích cực vận động kết nạp hội viên mới; đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh trong tổ chức truyền thông và tư vấn pháp luật ở các xã; phát huy vai trò tư vấn pháp luật của Trung tâm tư vấn pháp luật để phục vụ cho người dân...

Dịp này, UBND tỉnh trao cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2019 cho Hội Luật gia huyện Dương Minh Châu và trao bằng khen 2 tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động Khối thi đua Hội Luật gia các huyện, thành phố năm 2019. Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam tặng bằng khen cho 3 tập thể, 8 cá nhân và Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh tặng giấy khen cho 10 tập thể, 17 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội năm 2019. 

Thiên Di