Pháp luật   Tin tức

Hội Luật gia tỉnh: Phát huy vai trò của các cấp Hội Luật gia, bảo đảm hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích 

Cập nhật ngày: 07/01/2023 - 23:05

BTNO - Ngày 6.1, Hội Luật gia tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội, phong trào thi đưa năm 2022 và triển khai công tác Hội năm 2023. Ông Phạm Văn Đặng- Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh; ông Đỗ Minh Quang- Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia tỉnh chủ trì hội nghị.

Ông Phạm Văn Đặng - Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu tại hội nghị.

Tham dự hội nghị có ông Hồ Thành Hiên- Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ; bà Nguyễn Thị Thuỷ- Phó Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh; ông Nguyễn Thế Tân- Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh và đại diện Hội Luật gia cấp huyện, Chi hội trực thuộc.

Năm 2022, Hội Luật gia tỉnh triển khai nhiều hoạt động, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức Hội thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Hội Luật gia tỉnh có 9 tổ chức Hội cấp huyện, 13 Chi hội trực thuộc và 109 Chi hội cơ sở. Tổng số hội viên hiện có 1.745. Năm 2022 kết nạp 50 hội viên. Có 1.326 hội viên được cấp thẻ.

Trong năm, theo đề nghị của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các tổ chức Hội và Thường trực Hội Luật gia tham gia góp ý 14 dự thảo, dự án luật như: Luật Cảnh sát cơ động, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, Luật Kinh doanh bảo hiểm… Các tổ chức Hội cấp huyện, Chi hội Luật gia trực thuộc tổ chức 42 hội nghị, tham gia góp ý 280 văn bản quy phạm pháp luật; thẩm định, rà soát 170 văn bản quy phạm pháp luật.

Các tổ chức Hội tuyên truyền pháp luật 3.983 cuộc với hơn 179.500 lượt người tham dự, trong đó các hội trực tiếp tuyên truyền 1.285 cuộc, phối hợp tuyên truyền 2.689 cuộc. Nội dung tuyên truyền chủ yếu là Luật Dân sự, Luật Hình sự, Luật An ninh mạng, Luật An toàn giao thông, pháp luật về đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng…

Ngoài ra, Hội Luật gia cấp huyện và các Chi hội Luật gia trực thuộc phối hợp cấp phát 46.238 tờ gấp; dán 285 logo tuyên truyền; lắp đặt 13 bảng song ngữ tuyên truyền quy định về đội mũ bảo hiểm đối với người điều khiển xe gắn máy, xe mô tô, xe máy điện, xe đạp điện; tổ chức 3 cuộc thi tìm hiểu pháp luật; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên mạng xã hội zalo, facebook 1.354 tin, bài thu hút hơn 10.800 lượt xem, tiếp cận, tương tác, chia sẻ…

Năm 2022, Trung tâm Tư vấn pháp luật thuộc Hội Luật gia tỉnh tư vấn được 8 vụ; phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh tham gia truyền thông công tác trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật tại 16 xã với hơn 930 người tham dự, tư vấn 28 vụ việc. Các tổ chức Hội phối hợp trợ giúp pháp lý 1.166 vụ, việc, tư vấn 1.292 trường hợp; tham gia tư vấn giải quyết khiếu nại ở cơ sở 295 trường hợp. Các tổ chức Hội tích cực tham gia công tác hoà giải ở cơ sở theo chức năng, nhiệm vụ được giao (đã tham gia hoà giải thành 2.633/3.706 đơn, thư khiếu nại và các tranh chấp nhỏ ở địa phương).

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Ngoài ra, Hội Luật gia các cấp tích cực tham gia vào công tác giám sát thực hiện pháp luật, phản biện xã hội theo yêu cầu của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Pháp chế HĐND tỉnh. Năm 2022, tổ chức Hội Luật gia cấp huyện và các Chi hội trực thuộc, Chi hội cơ sở tham gia cùng Mặt trận Tổ quốc cấp huyện, xã giám sát, phản biện xã hội khi được phân công được 23 cuộc, nội dung chủ yếu là giám sát về công tác phòng, chống dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm, tiếp công dân, giải quyết khiểu nại, tố cáo ở cơ sở… và có kiến nghị 12 vấn đề cụ thể.

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Sở Tư pháp đề nghị thời gian tới, các cấp Hội Luật gia quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 1.7.2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia trong tình hình mới, Công văn của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh về quán triệt, triển khai thực hiện chỉ thị này. Các cấp Hội Luật gia chủ động, tích cực hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ được giao, nhất là tham gia xây dựng thể chế, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hoạt động giám sát, phản biện của MTTQ…

Các tổ chức Hội cần phát huy hơn nữa tính chủ động, tích cực, thực hiện rà soát, xây dựng quy chế tổ chức, hoạt động của Hội ở cấp mình phù hợp với tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị và địa phương. Tập trung công tác xây dựng, củng cố, phát triển tổ chức hội, hội viên theo đúng tôn chỉ, mục đích của Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam; tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương về mọi mặt, tạo điều kiện tốt nhất cho các cấp Hội hoạt động.

Các cấp Hội Luật gia chú trọng tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát hoạt động của tổ chức Hội trực thuộc. Tăng cường công tác phối hợp giữa tổ chức Hội Luật gia với các cơ quan, đơn vị cùng cấp trong quá trình hoạt động, nhất là trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; lồng ghép chuyên môn với công tác Hội. Đẩy mạnh công tác truyền thông về hoạt động của Hội; chủ động phối hợp với các cơ quan thông tin, báo chí tuyên truyền cho người dân hiểu rõ hơn về hoạt động của Hội.

Trao cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2022 của UBND tỉnh cho các tập thể.

Dịp này, 2 tập thể, 14 cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam; UBND tỉnh tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2022 cho Hội Luật gia huyện Dương Minh Châu, Chi hội Luật gia Sở Tư pháp và bằng khen cho 5 tập thể; Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh tặng giấy khen 4 tập thể, 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua công tác Hội năm 2022.

Thiên Di