Pháp luật   Tư vấn pháp luật

Hội Luật gia tỉnh: Tập huấn công tác hội và kỹ năng tuyên truyền, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý 

Cập nhật ngày: 23/12/2022 - 21:18

BTNO - Ngày 23.12, Hội Luật gia tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn công tác hội và kỹ năng tuyên truyền, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý năm 2022 cho cán bộ làm công tác Hội ở cấp tỉnh và cấp huyện.

Bà Đào Thị Ánh Tuyết- Phó trưởng Phòng Xây dựng và phổ biến pháp luật (Sở Tư pháp) trình bày kỹ năng tuyên truyền miệng pháp luật.

Nội dung tập huấn gồm: kỹ năng tuyên truyền miệng pháp luật; kỹ năng tư vấn pháp luật; hướng dẫn thi hành một số điều của điều lệ Hội Luật gia Việt Nam; hướng dẫn công tác thi đua và xây dựng báo cáo của tổ chức Hội Luật gia; Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 30.8.2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm hỗ trợ, phát huy tốt vai trò của Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới; Kế hoạch số 301/KH-UBND ngày 19.2.2020 của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg.

Giang Hà