Hội Luật gia tỉnh:

Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác 

Cập nhật ngày: 30/10/2020 - 14:00

BTNO - Ngày 30.10, Hội Luật gia tỉnh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác từ nay đến cuối năm 2020. Ông Đỗ Minh Quang - Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh chủ trì hội nghị.

Ông Đỗ Minh Quang - Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, góp ý Văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Bên cạnh đó, góp ý dự thảo hướng dẫn thi hành một số điều của Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam, các đại biểu quan tâm đến các nội dung về tiêu chuẩn hội viên; thủ tục chuyển sinh hoạt Hội; trình tự, thủ tục thu hồi thẻ hội viên.

Tại hội nghị, Ban Thường trực Hội Luật gia tỉnh cũng đã triển khai một số nhiệm vụ liên quan để chuẩn bị cho việc tổng kết công tác Hội và phong trào thi đua năm 2020 và một số nội dung khác đến các chi hội trực thuộc.

Thiên Di