Pháp luật   Tin tức

Sở Tư pháp:

Hội nghị triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành VBQPPL 

Cập nhật ngày: 26/11/2020 - 03:30

BTNO - Sáng 25.11, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL). Tham dự có ông Nguyễn Hoàng Nam - Giám đốc Sở Tư pháp, công chức phụ trách công tác xây dựng VBQPPL, pháp chế các sở, ban, ngành tỉnh; phòng nghiệp vụ thuộc Sở Tư pháp, phòng Tư pháp huyện, thị xã, thành phố.

Ông Nguyễn Hoàng Nam - Giám đốc Sở Tư pháp giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành VBQPPL.

Giám đốc Sở Tư pháp Nguyễn Hoàng Nam cho biết, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành VBQPPL 2020 có nhiều nội dung mới, quan trọng và liên quan trực tiếp đến công tác xây dựng văn bản, tổ chức và thi hành pháp luật tại các địa phương. Theo đó, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành VBQPPL 2020 có hiệu lực từ ngày 1.1.2021. Luật sửa đổi, bổ sung 54 điều về nội dung và 14 điều về kỹ thuật so với Luật năm 2015.

Trong đó, Luật năm 2020 tiếp tục khẳng định và quy định cụ thể hơn cơ chế bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng, ban hành VBQPPL; bổ sung và làm rõ quy định về phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong quy trình xây dựng, ban hành VBQPPL.

Luật năm 2020 bổ sung thêm một số hình thức văn bản gồm Nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Thông tư liên tịch giữa Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng Viện KSND tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ.

Mở rộng thẩm quyền ban hành VBQPPL của cấp huyện, cấp xã theo hướng cho phép HĐND cấp huyện ban hành nghị quyết, UBND cấp huyện ban hành quyết định quy phạm pháp luật để thực hiện việc phân cấp cho chính quyền địa phương, cơ quan nhà nước cấp dưới. Trường hợp “Nghị quyết của Quốc hội giao” thì HĐND, UBND cấp huyện, cấp xã cũng được ban hành VBQPPL.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Ngoài ra, Luật năm 2020 còn có nhiều điểm mới đáng chú ý khác như quy định hợp lý hơn các loại VBQPPL phải lập đề nghị xây dựng theo quy trình chính sách và quy định cụ thể trình tự, thủ tục lập đề nghị xây dựng, soạn thảo VBQPPL; nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phối hợp của các cơ quan trong quá trình thẩm tra, tiếp thu, chỉnh lý dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết; quy định về xây dựng, ban hành VBQPPL theo trình tự, thủ tục rút gọn; quy định thủ tục hành chính trong VBQPPL.

Ngoài ra, Luật năm 2020 còn tăng cường trách nhiệm của các cơ quan nhằm bảo đảm tính thống nhất và nâng cao chất lượng của dự thảo VBQPPL; quy định hợp lý, cụ thể hơn về trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành VBQPPL của địa phương và sửa đổi, bổ sung một số nội dung khác…

Tại hội nghị cũng đã triển khai Kế hoạch số 2473/KH-UBND ngày 12.10.2020 của UBND tỉnh về triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành VBQPPL trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Thông qua hội nghị, các đại biểu nắm được nội dung mới của luật, từ đó triển khai thi hành luật đồng bộ, nghiêm túc tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Thiên Di