Hội nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ 6, khoá X, nhiệm kỳ 2019-2024 

Cập nhật ngày: 12/01/2022 - 00:37

BTN - Ngày 10.1, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 6, khoá X, nhiệm kỳ 2019-2024 bằng hình thức trực tuyến tại 2 điểm cầu cấp tỉnh và 7 điểm cầu cấp huyện, thị xã.

Ngày 10.1, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 6, khoá X, nhiệm kỳ 2019-2024 bằng hình thức trực tuyến tại 2 điểm cầu cấp tỉnh và 7 điểm cầu cấp huyện, thị xã. Hội nghị nhằm báo cáo kết quả hoạt động năm 2021, triển khai chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2022.

Ông Nguyễn Văn Hợp- Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN tỉnh trao bằng khen cho đại diện Tỉnh đoàn- đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2021.

Tham dự hội nghị có Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thanh Phong, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Võ Đức Trong cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan và các uỷ viên Uỷ ban MTTQVN tỉnh khoá X.

Tại hội nghị, đại biểu đã nghe báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2021, các báo cáo chuyên đề năm 2021 và chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2022 của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQVN tỉnh; báo cáo về tình hình tổ chức hoạt động năm 2021, chương trình công tác năm 2022 của Thường trực HĐND tỉnh; báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 của UBND tỉnh; các báo cáo, tham luận tiêu biểu tại một số địa phương.

Hội nghị cũng tiến hành hiệp thương bổ sung 1 tổ chức thành viên (Đoàn Luật sư tỉnh) vào Uỷ ban MTTQVN khoá X, nhiệm kỳ 2019-2024; cử bổ sung, thay thế 5 vị uỷ viên Uỷ ban MTTQVN tỉnh khoá X do nghỉ hưu hoặc chuyển đổi công tác.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Thành Tâm- Bí thư Tỉnh uỷ ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Uỷ ban MTTQVN tỉnh đạt được trong năm 2021. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt được, công tác Mặt trận còn tồn tại nhiều khó khăn, hạn chế cần nhanh chóng khắc phục để hoạt động ngày càng tốt hơn.

Theo đó, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQVN tỉnh cần tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm như: tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là tuyên truyền và triển khai thực hiện Chương trình hành động Đại hội XI Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tập trung triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo”, tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2022; tập trung các hoạt động chăm lo tết nguyên đán cho hộ nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn tỉnh; tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh theo chức năng, nhiệm vụ; tham mưu với cấp uỷ Đảng về các hoạt động công tác Mặt trận; tập trung triển khai, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát và phản biện xã hội…

Dịp này, Uỷ ban MTTQVN và 9 tập thể, 11 cá nhân thuộc tỉnh Tây Ninh được nhận bằng khen của Uỷ ban Trung ương MTTQVN vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2021. UBND tỉnh tặng cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua” năm 2021 cho Uỷ ban MTTQVN huyện Dương Minh Châu; tặng 2 bằng khen cho 2 tập thể, gồm Uỷ ban MTTQVN huyện Châu Thành và Tân Châu có thành tích xuất sắc trong hoạt động Khối thi đua Uỷ ban MTTQVN các huyện, thị xã, thành phố năm 2021; tặng bằng khen cho 13 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2021. Uỷ ban MTTQVN tỉnh tặng bằng khen cho 17 tập thể và 13 cá nhân hoàn thành tốt công tác Mặt trận năm 2021.

Lê Thuỳ