Kinh tế   Nông - lâm - thủy sản

Hội Người trồng mía đề nghị tổ chức hiệp thương giá thu mua mía nguyên liệu vụ 2021 -2022 

Cập nhật ngày: 01/12/2021 - 10:11

BTNO - Vừa qua, Ban Chấp hành Hội Người trồng mía tỉnh Tây Ninh có tờ trình về việc đàm phán giá thu mua mía nguyên liệu vụ 2021-2022 gửi UBND tỉnh và các sở, ngành có liên quan.

Thu hoạch mía (ảnh minh hoạ)

Theo Ban Chấp hành Hội Người trồng mía tỉnh Tây Ninh, căn cứ vào Luật giá năm 2012 (cụ thể là Điểm b, Khoản 1, Điều 23 của Luật giá), được sự ủy thác của nông dân trồng mía Tây Ninh, Ban Chấp hành Hội Người trồng mía tỉnh tiến hành đàm phán giá mía nguyên liệu vụ 2021-2022 với Nhà máy đường Thành Thành Công-Biên Hoà (TTC-BH).

Hội Người trồng mía kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính chủ trì hiệp thương giá thu mua mía nguyên liệu vụ 2021 -2022 với nhà máy đường TTC-BH. Hội Người trồng mía sẽ thay mặt nông dân trồng mía Tây Ninh đàm phán hiệp thương với nhà máy đường TTC-BH Tây Ninh để có giá thu mua mía nguyên liệu hợp lý.

Trước kiến nghị của Hội Người trồng mía, mới đây, Sở Tài chính có văn bản phản hồi cho biết, để đạt hiệu quả trong việc đàm phán với nhà máy đường TTC-BH, đề nghị Hội Người trồng mía và nông dân trồng mía tính toán tổng chi phí thực hiện trồng, chăm sóc cây mía năm 2021-2022; tính bình quân chi phí để thu được 1 tấn mía nguyên liệu và đề xuất thống nhất mức giá đồng ý bán cho nhà máy đường TTC-BH.

Hội Người trồng mía và nông dân trồng mía trực tiếp đàm phán về giá thu mua mía vụ 2021-2122 với nhà máy đường TTC-BH. Trường hợp Hội Người trồng mía và nông dân trồng mía với nhà máy đường TTC-BH không thống nhất được giá thu mua mía vụ 2021-2122 thì có văn bản nêu tình hình cụ thể gửi các cơ quan, ban, ngành có liên quan để có hướng đề xuất, giải quyết phù hợp.

An Khang