BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội người tù kháng chiến huyện Châu Thành: Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2013

Cập nhật ngày: 03/04/2014 - 09:12

Hội người tù kháng chiến huyện Châu Thanh nhận cờ Đơn vị dẫn đầu phong trao thi đua năm 2013.

Hội người tù kháng chiến (NTKC) huyện Châu Thành hiện có 150 hội viên, trong đó có 36 đảng viên. Tuy các hội viên tuổi đã cao, sức khỏe bị hạn chế bởi những tra tấn, tù đày trong chiến tranh, nhưng trong năm qua tất cả các hội viên Hội NTKC huyện Châu Thành vẫn nhiệt tình, gương mẫu đi đầu trong các phong trào xã hội ở địa phương, đóng góp tích cực vào việc phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Trong năm qua, Hội NTKC huyện Châu Thành đã quan tâm chăm sóc về các mặt đời sống, sức khỏe, tinh thần cho các hội viên. Hội đã tổ chức thăm và tặng trên 200 phần quà trị giá trên 30 triệu đồng cho các hội viên; tổ chức cho hội viên tham quan Căn cứ Trung ương Cục miền Nam, Địa đạo Củ Chi, Đền thờ Bến Dược.

Bên cạnh đó, các cấp hội huyện Châu Thành đã tập trung chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện tốt tôn chỉ, mục đích và nhiệm vụ chính trị của Hội, hoàn thành tốt sứ mạng nhân chứng lịch sử và chăm lo chính sách, đời sống cho hội viên…

Tại hội nghị tổng kết công tác hội, Hội NTKC huyện Châu Thành vinh dự được UBND tỉnh trao tặng cờ Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2013.

Mỹ Uyên