BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội người tù kháng chiến tích cực chăm lo đời sống hội viên

Cập nhật ngày: 26/12/2014 - 12:00

Hội người tù kháng chiến tỉnh hiện có 930 hội viên, sinh hoạt ở 58 chi hội, trong đó có 247 đảng viên. Trong năm 2014, các cấp hội trong tỉnh đã tích cực quan tâm, chăm lo chế độ, chính sách và đời sống, tinh thần cho hội viên.

 Hội đã tổ chức cho 73 hội viên viếng lăng Bác, 10 hội viên dự lễ giỗ các anh hùng liệt sĩ ở Côn Đảo, hơn 180 hội viên tham quan các di tích lịch sử trong, ngoài tỉnh.

Ngoài ra, Hội còn xây tặng 7 căn nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết cho hội viên khó khăn về nhà ở; cấp 6 xe lăn cho 6 hội viên. Xây dựng Quỹ thăm hỏi được hơn 320 triệu đồng và quỹ xoay vòng được hơn 215 triệu đồng/tháng, để thăm hỏi, động viên gia đình hội viên gặp khó khăn, ốm đau; hỗ trợ hội viên vay vốn sản xuất, sửa chữa nhà…

Các huyện/thành hội ký kết giao ước thi đua.

Trong năm 2015, Hội Người tù kháng chiến tỉnh tập trung lãnh đạo Hội Người tù kháng chiến các cấp tiến  hành Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Ra soát các đối tượng thương binh bị tù đày chưa được giải quyết chế độ để đề nghị các ngành liên quan giải quyết.

Dịp này, UBND tỉnh tặng cờ thi đua đơn vị dẫn đầu cho Huyện hội Tân Biên và tặng bằng khen cho 20 tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào xây dựng và phát triển hội. Ngoài ra, Tỉnh hội cũng khen thưởng cho nhiều tập thể và cá nhân.

Hải Nam