Hội Nông dân phối hợp thực hiện tốt việc giải quyết khiếu nại tố cáo

Cập nhật ngày: 12/01/2012 - 01:04

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 26/2001/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ được tổ chức ngày 12.1.2012. Đến dự có Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thuỷ.

Báo cáo của Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 26 của tỉnh cho biết, 10 năm qua Hội Nông dân đã có nhiều cố gắng phối hợp tổ chức thực hiện các nội dung của Chỉ thị 26/2001/CT-TTg đạt được một số kết quả quan trọng. Công tác giáo dục phổ biến pháp luật cho hội viên, nông dân được tổ chức với nhiều hình thức đa dạng, phong phú được 87.550 cuộc, với hơn 3 triệu lượt hội viên, nông dân tham dự; mở 518 cuộc tập huấn, với trên 279.000 lượt hội viên, nông dân tham dự; trợ giúp pháp lý tư vấn luật được  2.112 cuộc, có trên 59.600 lượt người dự, phát hành hơn 428 nghìn cuốn bản tin và trên 388 nghìn tờ rơi, tờ gấp. Các cấp Hội Nông dân đã tổ chức thi viết tìm hiểu pháp luật được 186 cuộc, với trên 171.000 lượt người tham dự; sinh hoạt, sân khấu hoá 18 cuộc, với hơn 2.100 hội viên, nông dân tham dự.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thuỷ trao bằng khen cho các tập thể có nhiều thành tích trong công tác tổ chức thực hiện Chỉ thị 26/2001/CT-TTg

Trong 10 năm, các cấp Hội đã tham gia với chính quyền các cấp, các ngành chức năng tổ chức hoà giải hơn 24.700 vụ. Trong đó Hội Nông dân trực tiếp hoà giải 1.908 vụ, kết quả hoà giải thành được 1.247 vụ. Hội Nông dân các cấp đã phối hợp với các ngành chức năng, như Thanh tra, Tài nguyên-Môi trường… tiếp nhận hơn 3.600 đơn và tham gia giải quyết 836 đơn khiếu nại, tố cáo của nông dân; tham gia tiếp dân hơn 12.300 lượt; Hội đã tham gia giải quyết hơn 11.300 vụ. Nhìn chung công tác phối hợp giữa Hội Nông dân với chính quyền, các ban ngành, đoàn thể trong việc tiếp nông dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân từng bước đi vào nền nếp và đạt kết quả tốt. Cán bộ Hội sâu sát cơ sở, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nông dân, chia sẻ và giúp họ giải quyết vướng mắc, bức xúc, tạo niềm tin của dân đối với cán bộ và tổ chức Hội. Mối quan hệ giữa Hội Nông dân với chính quyền, các ban, ngành được tăng cường, đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống, tạo cầu nối giữa chính quyền với nhân dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. 

Tuy nhiên, việc thực hiện Chỉ thị 26/2001/CT-TTg trong những năm qua cũng còn nhiều khó khăn hạn chế. Một số nơi Hội Nông dân các cấp chưa phát huy hết vai trò chức năng tham mưu với các cấp uỷ, còn trông chờ cấp trên, chưa tích cực phối hợp với chính quyền và các ngành chức năng, ngại va chạm. Một số nơi chính quyền và ban, ngành chưa quan tâm hỗ trợ đúng mức. Chương trình hỗ trợ giữa các ngành chức năng với Hội Nông dân chưa thường xuyên, liên tục. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tổ chức hoà giải, công tác giám sát, tiếp và đối thoại đối với nông dân một số nơi còn hạn chế. Phần lớn các huyện thị không được cấp kinh phí thực hiện Chỉ thị 26/2001/CT-TTg theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thuỷ nêu lên những mặt được và chưa được trong quá trình thực Chỉ thị 26/2001/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh trong thời gian qua. Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh cũng nêu một số nhiệm vụ trọng tâm mà các cấp Hội Nông dân cũng như các ban, ngành có liên quan cần thực hiện trong thời gian tới. Nhân dịp này, lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh đã công bố quyết định khen thưởng của UBND tỉnh cho 8 tập thể và 6 cá nhân đã có nhiều thành tích trong công tác tổ chức thực hiện Chỉ thị 26/2001/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

D.H