Kinh tế   Nông - lâm - thủy sản

Hội Nông dân TP Tây Ninh: Giải ngân hơn 500 triệu đồng cho hội viên nông dân phát triển sản xuất 

Cập nhật ngày: 07/01/2022 - 20:39

BTNO - Nhằm giúp cho các hội viên nông dân có điều kiện phát triển sản xuất, kinh doanh, sáng 06.01.2022, Hội Nông dân Phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh tổ chức lễ giải ngân hơn 500 triệu đồng từ Nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân Thành phố năm 2022 cho 40 hội viên nông dân trên địa bàn phường. Đến dự có ông Huỳnh Quốc Tuấn – Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố.

Ông Huỳnh Quốc Tuấn – Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố trao vốn hỗ trợ cho hội viên nông dân Phường Ninh Sơn.

Phát biểu tại buổi lễ giải ngân, ông Huỳnh Quốc Tuấn – Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố cho biết về ý nghĩa của nguồn vốn Qũy hỗ trợ nông dân nhằm giúp đỡ hội viên nông dân xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao quy mô sản xuất, phát triển ngành nghề và mong muốn hội viên nông dân phường sử dụng nguồn vốn vay hiệu quả để phát triển kinh tế gia đình.

Theo đó, Hội Nông dân Thành phố giải ngân cho 15 hội viên nông dân trong Dự án “chăm sóc cây mãng cầu” tại phường với số tiền 300 triệu đồng từ nguồn vốn ngân sách Thành phố Tây Ninh ủy thác cho Hội Nông dân Thành phố. Và giải ngân cho 25 hội viên nông dân vay theo Dự án “Mua bán nhỏ lẻ” với số tiền 276 triệu đồng từ nguồn vốn do phường vận động.

Hội Nông dân Thành phố gỉa ngân nguồn vốn hỗ trợ cho nông dân.

Với nguồn vốn được giải ngân kịp thời này, sẽ hỗ trợ, tạo động lực giúp cho hội viên nông dân có thêm điều kiện đẩy mạnh phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

Nhật Quang